Zarządzenie nr 157.2016
2017-01-05 10:34:34
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031.  ...więcej

Zarządzenie nr 156.2016
2017-01-05 10:34:21
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 155.2016
2017-01-05 10:34:11
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie w 2017 roku realizcji zadań publicznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki dla mieszkańców Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 154.2016
2017-01-02 09:30:40
Zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 153.2016
2017-01-02 09:30:28
w sprawie: ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2017 roku.  ...więcej

Zarządzenie nr 152.2016
2016-12-21 15:18:42
w sprawie powołania komisji konkursowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 151.2016
2016-12-20 14:32:42
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 150.2016
2016-12-20 14:31:59
w sprawie powołania komisji konkursowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 149.2016
2016-12-20 10:57:35
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Pruszków” oraz w sprawie wprowadzenia „Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach   ...więcej

Zarządzenie nr 148.2016
2016-12-20 10:57:23
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na  2016 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 147.2016
2016-12-15 14:51:45
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 146.2016
2016-12-13 11:40:49
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabou na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 145.2016
2016-12-13 11:36:58
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 144.2016
2016-12-13 11:36:22
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 143.2016
2016-12-06 14:01:21
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.  ...więcej

Zarządzenie nr 142.2016
2016-12-06 14:00:17
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 141.2016
2016-12-06 14:00:07
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 140.2016
2016-12-06 13:59:51
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 139.2016
2016-12-06 13:59:40
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  ...więcej

Zarządzenie nr 138.2016
2016-12-06 13:59:30
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 158
następne