Zarządzenie nr 268.2019

Zarządzenie nr 268.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia


Konkursy ofert na 2020 "w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2020 roku"

Zarządzenie nr 268.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-31 15:15:21 | Data modyfikacji: 2019-12-31 15:17:51.
Zarządzenie nr 267.2019

Zarządzenie nr 267.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia w sprawie powołania Komisji  Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru do  projektu "Podnisienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Pruszkowa"

Zarządzenie nr 267.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-31 15:11:51.
Zarządzenie nr 266.2019

Zarządzenie nr 266.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia w sprawie wprowadzenia Regulaminurekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podnisienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Pruszkowa"

Zarządzenie nr 266.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-31 15:04:46.
Zarządzenie nr 265.2019

Zarządzenie nr 265.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta

Zarządzenie nr 265.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-31 15:01:00 | Data modyfikacji: 2019-12-31 15:01:15.
Zarządzenie nr 264.2019

Zarządzenie nr 264.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszowa na lata 2019-2033

Zarządzenie nr 264.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:11:26.
Zarządzenie nr 263.2019

Zarządzenie nr 263/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta.

 Zarządzenie_nr_263_2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-12-30 17:01:55.
Zarządzenie nr 262.2019

Zarządzenie Nr 262.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie 262.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-23 17:55:43.
Zarządzenie nr 261.2019

Zarządzenie nr 261.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 256.2019 z dn. 16 grudnia 2019

Zarządzenie nr 261.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-23 17:11:01.
Zarządzenie nr 260.2019

Zarządzenie nr 260.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019

Zarządzenie nr 260.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-23 16:56:04.
Zarządzenie nr 259.2019

Zarządzenie nr 259.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

zarządzenie_259_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-19 14:10:04.
Zarządzenie nr 258.2019

Zarządzenie nr 258.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie_258_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-19 14:08:05.
Zarządzenie nr 257.2019

Zarządzenie nr 257.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Pruszkowa na lata 2020 - 2022

Zarządzenie nr 257.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:00:10.
Zarządzenie nr 256.2019

Zarządzenie nr 256.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Zarządzenie 256. 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-16 16:22:00 | Data modyfikacji: 2019-12-18 09:01:28.
Zarządzenie nr 255.2019

Zarządzenie nr 255.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 grudnia w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie 255. 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:47:31.
Zarządzenie nr 254.2019

Zarządzenie nr 254.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 grudnia w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 189/2018 w sprawie szczegółowych zasad przekazywania dotacji celowych

Zarządzenie 254. 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:45:09.
Zarządzenie nr 253.2019

Zarządzenie nr 253.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 grudnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 253.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-12 09:02:03 | Data modyfikacji: 2019-12-12 09:02:35.
Zarządzenie nr 252.2019

Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 grudnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 252.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-12 08:56:39.
Zarządzenie nr 251.2019

Zarządzenie nr 251/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 grudnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 251.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-12 08:55:28.
Zarządzenie nr 250.2019

Zarządzenie Nr 250.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok

Zarządzenie nr 250.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:38:55.
Zarządzenie nr 249.2019

Zarządzenie nr 249.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawiezmiany Zarzadzenia nr 82/2019

Zarządzenie nr 249.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:37:13.
Zarządzenie nr 248.2019

Zarządzenie Nr 248.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 248.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:55:59 | Data modyfikacji: 2019-12-09 12:01:34.
Zarządzenie nr 247.2019

Zarządzenie Nr 247.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2019-2033

Zarządzenie Nr 247.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:36:18 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:53:53.
Zarządzenie nr 246.2019

Zmieniające zarządzenie Nr 3612016 z dnia 13 kwietnia 2016 w sprawie ustanowienia narzęcz PGE Obrót S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie aft.200 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 Zarzadzenie nr 246.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:42:51.
Zarządzenie nr 245.2019

Zarządzenie 245/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 241/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2019 r.

 Zarządzenie nr 245.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-12-02 17:30:16.
Zarządzenie nr 244.2019

Zarządzenie 244/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2019 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopien nauczyciela mianowanego.

 Zarządzenie nr 244.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-12-02 17:26:06.
Zarządzenie nr 243.2019

Zarządzenie nr 243/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie nr 243.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-12-02 17:22:20.
Zarządzenie nr 242.2019

Zarządzenie 242/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 Zarządzenie nr.242_2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-11-29 12:17:51 | Data modyfikacji: 2019-12-02 13:44:14.
Zarządzenie nr 241.2019

Zarządzenie 241/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zdań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 6 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 7 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 8 do Zarządzenia 241.pdf

Załącznik nr 9 do Zarządzenia 241.pdf

 Zarządzenie nr. 241.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-11-29 11:59:32.
Zarządzenie nr 240.2019

Zarządzenie Nr 240.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z 27 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_nr_240.2019.pdf

Załącznik_nr_1_do_Zarządzenia_nr_240-2019.pdf

Załącznik_nr_2_do_Zarządzenia_nr_240-2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-27 15:58:48 | Data modyfikacji: 2019-11-27 16:00:13.
Zarządzenie Nr 239.2019

Zarządzenie Nr 239.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie_nr_239_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:39:21.
Zarządzenie Nr 238.2019

Zarządzenie Nr 238.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie_nr_238_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:38:31.
Zarządzenie Nr 237.2019

Zarządzenie Nr 237.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie nr 237.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:39:02.
Zarządzenie nr 236.2019

Zarządzenie nr 236/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UM

Zarządzenie_nr_236_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:09:23 | Data modyfikacji: 2019-11-22 12:09:48.
Zarządzenie nr 235.2019

Zarządzenie nr 235/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2019-2033

Zarządzenie nr 235.2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:09:05 | Data modyfikacji: 2019-11-22 13:58:44.
Zarządzenie nr 234.2019

Zarządzenie Nr 234 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 listopada 2019r.

Zarzadzenie nr 234.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT.doc

harmonogram realizacji konkursu na opiekę nad zwierzętami w pierwszym półroczu 2020.doc

karta oceny merytorycznej konkursu na 2020.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:46:20.
Zarządzenie nr 233.2019

Zarządzenie nr 233/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w UM

Zarzadzenie_233.2019_w_sprawie_powołania_Komisji_Egzaminacyjnej.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:44:42.
Zarządzenie nr 232.2019

Zarządzenie nr 232/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 232_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:41:31.
Zarządzenie nr 231.2019

Zarządzenie Nr 231/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 231_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:39:58.
Zarządzenie nr 230.2019

Zarządzenie 230/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2033

Zarządzenie Nr 230_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:36:52 | Data modyfikacji: 2019-11-19 15:38:37.
Zarządzenie nr 229.2019

Zarządzenie nr 229/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: projektu budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok

Zarządzenie Nr 229_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:36:36 | Data modyfikacji: 2019-11-19 15:37:47.
Zarządzenie nr 228.2019

Zarządzenie Nr 228.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 12.11.2019r. zmieniające Zarządzenie nr 218/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie_nr_228.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:40:14.
Zarządzenie nr 227.2019

Zarządzenie Nr 227.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 12.11.2019r.   w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie 227.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:38:59 | Data modyfikacji: 2019-11-15 13:51:27.
Zarządzenie nr 226.2019

Zarządzenie Nr 226.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 8.11.2019r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie_Nr_226.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-12 15:33:20 | Data modyfikacji: 2019-11-12 15:36:05.
Zarządzenie nr 225.2019

Zarządzenie Nr 225.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 7.11.2019r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie_225.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-07 15:57:15.
Zarządzenie nr 224.2019

Zarządzenie Nr 224.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 7.11.2019r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie_224.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-07 15:56:00.
Zarządzenie nr 223.2019

Zarządzenie Nr 223.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 7.11.2019r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarzadzenie_nr_223.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:27:04 | Data modyfikacji: 2019-11-07 11:27:33.
Zarządzenie nr 222.2019

Zarządzenie Nr 222.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 6.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 222.2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:23:28.
Zarządzenie nr 221.2019

z dn. 6.11.2019 zmieniające Zarządzenie nr 214/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarzadzenie_nr_221.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:32:40 | Data modyfikacji: 2019-11-06 13:38:31.
Zarządzenie nr 220.2019

Zarządzenie nr 220.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.5.11.2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 220.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:28:01.
Zarządzenie nr 219.2019

Zarządzenie nr 219.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.5.11.2019 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 219.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:13:13 | Data modyfikacji: 2019-11-06 13:26:23.
Zarządzenie nr 218.2019

Zarządzenie Nr 218.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie_nr_218_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:51:39.
Zarządzenie nr 217.2019

Zarządzenie nr 217.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 Zarządzenie_nr_217_2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-10-31 14:06:09.
Zarządzenie nr 216.2019

Zarządzenie nr 216.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 29.10.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie 216. 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-29 11:26:02 | Data modyfikacji: 2019-11-04 15:23:20.
Zarządzenie nr 215.2019

Zarządzenie nr 215.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 28.10.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budźecie Miasta Pruszkowa na 2019r.

Zarządzenie 215. 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-29 11:25:45 | Data modyfikacji: 2019-11-04 15:22:20.
Zarządzenie nr 214.2019

Zarządzenie nr 214.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 25.10.2019r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie_nr_214.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-25 10:40:51 | Data modyfikacji: 2019-11-04 15:21:56.
Zarządzenie nr 213.2019

Zarządzenie nr 213.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 22.10.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 213.2019.pdf

Program_współpracy_na_2020_rok.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-23 16:14:47 | Data modyfikacji: 2019-11-04 15:21:37.
Zarządzenie nr 212.2019

Zarządzenie Nr 212.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 212.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:58:37 | Data modyfikacji: 2019-10-22 14:01:24.
Zarządzenie nr 211.2019

Zarządzenie 211.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia UM w Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 211.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:58:20 | Data modyfikacji: 2019-10-22 14:00:25.
Zarządzenie nr 210.2019

Zarządzenie 210.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 210.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:57:49 | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:59:43.
Zarządzenie nr 209.2019

z dnia 18 pażdziernika 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 209.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:18:12.
Zarządzenie nr 208.2019

z dnia 15 października w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Zarzadzenie Nr 208.2019_z_załącznikami.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-16 13:43:12.
Zarządzenie nr 207.2019

z dnia 14 października 2019r  w sprawie - powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 207.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:28:01.
Zarządzenie nr 206.2019

z dnia 11 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019r.

Zarządzenie nr 206.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:20:30.
Zarządzenie nr 205.2019

z dnia 10 października 2019r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 205.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:18:52.
Zarządzenie nr 204.2019

Zarządzenie nr 204.2019 z dn 9 października w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UM

Zarządzenie_Nr_204.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-11 09:22:20.
Zarządzenie nr 203.2019

Zarządzenie nr 203.2019 z dn. 9 października w sprawie zmiany Regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników

Zarządzenie_Nr_203.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-11 09:20:15.
Zarządzenie nr 202.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_nr_202.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-03 15:49:01.
Zarządzenie nr 201.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_nr_201.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-03 15:48:03.
Zarządzenie nr 200.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_nr_200.2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-03 15:45:16 | Data modyfikacji: 2019-10-03 15:47:13.
Zarządzenie nr 199.2019

Zarządzenie nr 199.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101.2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę w UM Pruszkow

Zarządzenie 199.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:43:11 | Data modyfikacji: 2019-10-11 11:45:22.
Zarządzenie nr 198.2019

Zarządzenie nr 198.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z 27.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 r.
Zarządzenie wraz z załącznikami.

Zarządzenie 198.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:42:54 | Data modyfikacji: 2019-10-01 13:47:58.
Zarządzenie nr 197.2019

Zarządzenie nr 197.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27.09.2019 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości

Zarządzenie 197.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:42:34 | Data modyfikacji: 2019-10-01 13:45:50.
Zarządzenie nr 196.2019

Zarządzenie nr 196.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 196.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:42:15 | Data modyfikacji: 2019-10-01 13:44:27.
Zarządzenie nr 195.2019

Zarządzenie nr 195 / 2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 września 2019
w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu

Zarządzenie 195.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:15:56.
Zarządzenie nr 194.2019

Zarządzenie Nr 194/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 września 2109 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 194.2019.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194.2019 - zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok..pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194.2019 Dochody na realizację zadań zleconych na 2019 rok..pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194.2019 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2019 rok..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:04:38.
Zarządzenie nr 193.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 193.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:30:27.
Zarządzenie nr 192.2019

Zarządzenie nr 192.2019 z dnia 13.09.2019r w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej

Zarządzenie 192.2019.jpg

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:27:54.
Zarządzenie nr 191.2019

Sprostowanie pomyłki

Zarządzenie 191.2019.jpg

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-16 14:00:50.
Zarządzenie nr 190.2019

Zarządzenie nr 190.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania radnym Rady Miasta Pruszkowa informacji i materiałów w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 190.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:38:15 | Data modyfikacji: 2019-09-13 12:54:17.
Zarządzenie nr 189.2019

Zarządzenie nr 189.2019 z dnia 11.09.2019 w sprawie powolania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 189.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:31:56 | Data modyfikacji: 2019-09-13 12:38:47.
Zarządzenie nr 188.2019

Zarządzenie Nr 188/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie 188.2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 188.2019.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 188.2019.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 188.2019.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 188.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-12 10:59:06.
Zarządzenie nr 187.2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 187/2019 z dnia 05 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie 187.2019.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia.pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia.pdf

Załącznik nr 4 do Zarządzenia.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:25:12.
Zarządzenie nr 186.2019

Zarządzenie nr 186/2019 z dnia 03 września 2019 r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 186.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:24:12.
Zarządzenie nr 185.2019

Zarządzenie nr 185.2019 z dnia 03 września 2019 r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie 185.2019.jpg

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:23:22.
Zarządzenie Nr 184/2019

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie Nr 184/2019


 

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-09-09 16:04:45 | Data modyfikacji: 2019-09-09 16:47:24.
Zarządzenie nr 183.2019

Zarządzenie Nr 183/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 sierpnia 2019 r.  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183.2019 - zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok..pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183.2019 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok..pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 183.2019 Dochody na realizację zadań zleconych na 2019 rok.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 183.2019 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2019 rok..pdf

 Zarządzenie Nr 183.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-09-05 13:44:48 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:51:33.
Zarządzenie nr 182.2019

Zarządzenie 182/2019 Prezydneta Miasta Pruszkowa z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 171/2019 Prezydneta Miasta Pruszkowa z dnia 14 sierpnia 2019 roku, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 182.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:33:53.
Zarządzenie nr. 181.2019

Zarządzenie nr 181/2019 Prezydneta Miasta Pruszków z dnia 26 sierpnia 2019 zmieniajace Zarzadzenie Nr 171/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 sierpnia 2019 roku, w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie nr. 181.2019.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:01:32.
Zarządzenie nr. 175.2019

Zarządzenie nr 175/2019 Prezydneta Miasta Pruszków z dnia 14 sierpnia 2019 zmieniajace Zarządzenie nr 163/2005 Prezydneta Miasta Pruszków z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumnetów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

 Zarzadzenie 175.2019.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-26 15:05:38 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:34:45.
Zarządzenie nr 180.2019

Zarządzenie nr 179.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania mienia Gimnazjum Nr. 1 w Pruszkowie, ul. Hellenowska 3, Szkole Podstawowej nr. 2 ul. Jana 2, w Pruszkowie.

 Zarządzenie 180.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-26 11:18:33.
Zarządzenie nr 179.2019

Zarządzenie nr 179.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania mienia Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie, ul. Chopina 1.

 Zarządzenie 179.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-26 11:13:38.
Zarządzenie nr 178.2019

Zarządzenie nr 178.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołanie Komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania mienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie, Al. Wojska Polskiego 34.

 Zarządzenie 178.2019.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-26 11:08:38.
Zarządzenie nr 176.2019

Zarządzenie Prezydenta Pruszkowa nr 176/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na rok 2019.

 Zarządzenie 176_2019.pdf

Opublikowane przez: Dmonika Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-20 15:34:26 | Data modyfikacji: 2019-08-20 15:35:40.
Zarządzenie nr. 177.2019

Zarządzenie nr. 177. 2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 sierpnia 2019 w spawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Pruszków.

 Zarządzenie 177_2019.pdf

Opublikowane przez: Dmonika Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2019-08-19 17:49:54 | Data modyfikacji: 2019-08-20 15:37:20.
Zarządzenie nr 174.2019

Zarządzenie Nr 174.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.14.08.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 174.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-16 12:05:54 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:35:59.
Zarządzenie nr 173.2019

Zarządzenie Nr 173.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.14.08.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 173.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-16 12:05:39 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:35:09.
Zarządzenie nr 172.2019

Zarządzenie Nr 172.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.14.08.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 172.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-16 12:05:24 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:36:21.
Zarządzenie nr 171.2019

Zarządzenie Nr 171.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie 171.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-16 12:05:04 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:35:31.
Zarządzenie nr 170.2019

Zarządzenie Nr 170.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie 170.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-16 12:04:37 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:36:41.
Zarządzenie nr 169.2019

Zarządzenie Nr 169.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie 169.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Makuch-Twarowska | Data wprowadzenia: 2019-08-12 17:32:53 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:37:01.
Zarządzenie nr 168.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 168/2019

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:36:17.
Zarządzenie nr 167.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjna do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 167/2019

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:32:34.
Zarządzenie nr 166.2019

Zarządzenie nr 166/2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r. Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 166.2019.jpg

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:30:41 | Data modyfikacji: 2019-08-12 17:45:34.
Zarządzenie nr 165.2019

Zarządzenie Nr 165.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.8.08.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 165.2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-08 15:15:26.
Zarządzenie nr 149.2019

Zarządzenie Nr 149.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14.05.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82.2019 z dn. 14.05.2019

Zarządzenie nr 149.2019.pdf

Załącznik do zarządzenia 149.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:22:20.
Zarządzenie nr 164.2019

Zarządzenie nr 164.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.01.08.2019 w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na zapewnenie opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt

Zarządzenie nr 164.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-02 11:15:38 | Data modyfikacji: 2019-08-02 11:17:24.
Zarządzenie nr 163.2019

Zarządzenie nr 163.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.01.08.2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 163.2019

Regulamin Organizacyjny UM 2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-01 16:02:07 | Data modyfikacji: 2019-08-01 16:05:28.
Zarządzenie nr 162.2019

Zarządzenie nr 162.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.31.07.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019r.

Zarządzenie nr 162.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-01 08:40:17 | Data modyfikacji: 2019-08-01 08:40:48.
Zarządzenie nr 161.2019

Zarządzenie Nr 161.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.31.07.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 161.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-01 08:39:53 | Data modyfikacji: 2019-08-06 15:01:43.
Zarządzenie nr 160.2019

Zarządzenie Nr 160.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udostępniania dokumentacji urzędowej w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 160.2019.pdf

Załącznik do zarządzenia 160.2019.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 160.2019.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 160.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-01 08:39:32 | Data modyfikacji: 2019-08-08 10:10:07.
Zarządzenie nr 159.2019

Zarządzenie Nr 159.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30.07.2019 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie nr 159.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-01 08:39:11 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:56:05.
Zarządzenie nr 158.2019

Zarządzenie Nr 158.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.30.07.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.


 

Zarządzenie nr 158.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-08-01 08:38:56 | Data modyfikacji: 2019-08-01 15:07:23.
Zarządzenie nr 157.2019

Zarządzenie Nr 157.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.29.07.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 157.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-29 16:30:30 | Data modyfikacji: 2019-07-29 16:32:33.
Zarządzenie nr 156.2019

Zarządzenie Nr 156.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.26.07.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 147/2019 z dn. 16.07.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 156.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-29 16:30:17 | Data modyfikacji: 2019-07-29 16:31:43.
Zarządzenie nr 155.2019

Zarządzenie Nr 155.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.25.07.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 155.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-29 16:29:59 | Data modyfikacji: 2019-07-29 16:34:37.
Zarządzenie nr 154.2019

Zarządzenie Nr 154.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.23.07.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie 154.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:35:51 | Data modyfikacji: 2019-07-29 09:36:18.
Zarządzenie nr 153.2019

Zarządzenia Nr 153.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23.07.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarzadzenie 153.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:48:55 | Data modyfikacji: 2019-08-07 08:22:32.
Zarządzenie nr 152.2019

Zarządzenia Nr 152.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23.07.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarzadzenie 152.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:48:36 | Data modyfikacji: 2019-08-07 08:21:45.
Zarządzenie nr 151.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarządzenie 151.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-07-23 12:33:30 | Data modyfikacji: 2019-07-23 12:34:39.
Zarządzenie nr 150.2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 Zarządzenie 150.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-07-23 12:33:08 | Data modyfikacji: 2019-07-24 11:24:25.
Zarządzenie nr 148.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 148/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-18 16:15:10.
Zarządzenie nr 147.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 147/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-18 16:14:18.
Zarządzenie nr 146.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie 146/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:50:20.
Zarządzenie nr 145/2019

zmieniające Zarządzenie nr 139/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego.

Zarządzenie nr 145/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 11:54:34.
Zarządzenie nr 144.2019

Zarządzenie Nr 144.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.08.07.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 163/2005
z dn. 20.12.2005 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w UM w Pruszkowie

Zarządzenie 144.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:45:07.
Zarządzenie nr 143.2019

Zarządzenie Nr 143.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.04.07.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla
zwierząt

Zarządzenie 143. 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-04 18:16:55 | Data modyfikacji: 2019-07-10 14:55:12.
Zarządzenie nr 142.2019

Zarządzenie Nr 142.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.02.07.2019
w sprawie ogłoszenia zawiadomienia o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Zarządzenie 142.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:16:56 | Data modyfikacji: 2019-07-03 14:17:07.
Zarządzenie nr 141.2019

Zarządzenie Nr 141.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.02.07.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 141.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:16:38 | Data modyfikacji: 2019-07-10 14:51:44.
Zarządzenie nr 140.2019

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze ochrony środowiska polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolno żyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Zarządzenie 140/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:48:43 | Data modyfikacji: 2019-07-02 11:50:02.
Zarządzenie nr 139.2019

Zarządzenie Nr 139.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.28.06.2019
w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego

Zarządzenie 139.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:48:32 | Data modyfikacji: 2019-07-03 14:12:25.
Zarządzenie nr 138.2019

Z uwagi na fakt, że w Zarządzeniu Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 28.06.2019
w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego, został omyłkowo nadany numer 139/2019
i brak jest możliwości technicznych dokonania sprostowania – przyjmuje się, iż w 2019 r.
nie zostało wydane Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 138/2019.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:48:25 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:53:02.
Zarządzenie nr 137.2019

Zarządzenie Nr 137.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.28.06.2019
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019 - 2033

Zarządzenie 137.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:48:15 | Data modyfikacji: 2019-07-03 14:09:54.
Zarządzenie nr 136.2019

Zarządzenie Nr 136.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.28.06.2019
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Mista Pruszkowa na 2019 rok

Zarządzenie 136.2019.pdf

136.2019 załącznik nr 1.pdf

136.2019 załącznik nr 2.pdf

136.2019 załącznik nr 3.pdf

136.2019 załącznik nr 4.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:48:02 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:18:58.
Zarządzenie nr 135.2019

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dla różnych grup społecznych.

Zarządzenie 135/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:35:21.
Zarządzenie nr 134.2019

zmieniające Zarządzenie nr 119/2019 Prezydenta Miastaa Pruszkowa z dnia 10 czerwca 2019 roku.

Zarządzenie 134/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:33:22.
Zarządzenie nr 133.2019

 sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych

Zarządzenie 133/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:24:13.
Zarządzenie nr 132.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie 132/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:21:35.
Zarządzenie nr 131.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie 131/2019

Zarządzenie 131/2019 - załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:05:53.
Zarządzenie nr 130.2019

Zarządzenie 130/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:05:03.
Zarządzenie nr 129.2019

Zarządzenie 129/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:04:53.
Zarządzenie nr 128.2019

Zarządzenie 128/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:04:42.
Zarządzenie nr 127.2019

w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa obejmującego III kwartał 2019 r.

Zarządzenie 127/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:04:20.
Zarządzenie nr 126.2019

Zarządzenie Nr 126.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.14.06.2019
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzeniae 126.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-14 12:58:16 | Data modyfikacji: 2019-06-14 13:00:50.
Zarządzenie nr 125.2019

Zarządzenie Nr 125.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.14.06.2019
w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z zakończeniem z dniem 31.08.2019r.
działalności Gimnazjum Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3.

Zarządzeniae 125.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:52:43 | Data modyfikacji: 2019-06-14 12:58:51.
Zarządzenie nr 124.2019

Zarządzenie Nr 124.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.14.06.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wydawania i użytkowania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca

Zarządzenie 124.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:52:24 | Data modyfikacji: 2019-06-14 08:52:59.
Zarządzenie nr 123.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 123/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-14 08:52:10 | Data modyfikacji: 2019-06-19 11:02:37.
Zarządzenie nr 122.2019

Zarządzenie Nr 122.2019 z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Zarządzenie 122.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:28:03 | Data modyfikacji: 2019-06-13 13:12:43.
Zarządzenie nr 121.2019

Zarządzenie 121/2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:27:36 | Data modyfikacji: 2019-06-13 13:21:48.
Zarządzenie nr 120.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 120/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:27:20 | Data modyfikacji: 2019-06-18 10:32:33.
Zarządzenie nr 119.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 119/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:27:00 | Data modyfikacji: 2019-06-18 10:31:24.
Zarządzenie nr 118.2019

Zarządzenie Nr 118.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.10.06.2019 w sprawie przeprowadzenia głosowania w celu
wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 118.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:51:54.
Zarządzenie nr 117.2019


Zarządzenie Nr 117.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.10.06.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 117.2019.pdf

Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników - załącznik do Zarządzenia 117.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:41:26.
Zarządzenie nr 116.2019


Zarządzenie Nr 116.2019 z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie 116.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:13:44 | Data modyfikacji: 2019-06-11 13:48:36.
Zarządzenie nr 115.2019

Zarządzenie Nr 115.2019 z dn. 10 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dla różnych grup społecznych

Zarządzenie

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr4

Załącznik nr5

Załącznik nr6

Załącznik nr7

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:12:36 | Data modyfikacji: 2019-06-11 09:23:21.
Zarządzenie nr 114.2019

Zarządzenie Nr 114.2019 z dn. 10 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie 114.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:12:05 | Data modyfikacji: 2019-06-11 09:18:56.
Zarządzenie nr 113.2019

Zarządzenie Nr 113.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.10.06.2019
zmieniające zarządzenie Nr 111/2017 z dn. 24.07.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie 113.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:11:33 | Data modyfikacji: 2019-06-11 13:34:05.
Zarządzenie nr 112.2019

Zarządzenie nr 112/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 czerwca 2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 112/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-05 15:41:12.
Zarządzenie nr 111.2019

Zarządzenia Nr 111/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04.06.2019 r. w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 111.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-05 14:52:35.
Zarządzenie nr 110.2019

Zarządzenie Nr 110/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.03.06.2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
przez  organizacje  Pozarządowe oraz  podmioty  wymienione  w  art. 3   ust. 3  ustawy
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegającego na zapewnieniu czasowej
opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla
zwierząt

zarządzenie 110.2019.pdf

ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf

harmonogram realizacji konkursu.pdf

karty oceny ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:03:41 | Data modyfikacji: 2019-06-05 12:51:52.
Zarządzenie nr 109.2019

Zarządzenie Nr 109.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.03.06.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 109.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:03:19 | Data modyfikacji: 2019-06-07 11:16:41.
Zarządzenie nr 108.2019

Zarządzenie Nr 108/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.3.06.2019
w sprawie powołania Przewodniczqcego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 108/2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-04 09:43:47 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:35:14.
Zarządzenie nr 107.2019

Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.3.06.2019
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata
na dyrektora Przedszkola Mieiskiego Nr 13 w Pruszkowie. przy ul.Antka 7

Zarządzenie Nr 107/2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-04 09:42:50 | Data modyfikacji: 2019-06-04 10:01:48.
Zarządzenie nr 106.2019

Zarządzenie nr 106.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 102/2019 z dn. 28.05.2019 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów
-Przędszkola Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie, przy ul. Chopina 1
-Przędszkola Miejskiego Nr 14 w Pruszkowie, przy ul. Jasnej 2
-Przędszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie, przy ul. Dębowej 8
-Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruszkowie,przy ul. Jasnej 2
-Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszkowie, przy A1. Wojska Polskiego 34

Zarządzenie nr 106.2019

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-04 09:41:56 | Data modyfikacji: 2019-06-04 09:50:44.
Zarządzenie nr 105.2019

Zarządzenie Nr 105/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.31.05.2019
w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasto Pruszków za rok 2018

Zarządzenie_105.2019.pdf

Raport_31.05.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-04 09:41:28 | Data modyfikacji: 2019-06-05 11:36:07.
Zarządzenie nr 104.2019

Zarządzenie Nr 104.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.30.05.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 104.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-06-04 09:40:46 | Data modyfikacji: 2019-06-07 10:04:08.
Zarządzenie nr 103.2019

w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2020 rok.

 Zarządzenie 103.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:40:08.
Zarządzenie nr 102.2019

w sprawie wyznaczenia przewodniczacego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów:
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie przy ul. Chopina 1
Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Pruszkowie przy ul. Jasnej 2
Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie przy ul. Debowej 8
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruszkowie przy ul. Jasnej 2
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 34.

 Zarządzenie 102.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:48:14 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:49:33.
Zarządzenie nr 101.2019

zmieniające Zarządzenie Nr 85/2019  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarzadzenie w sprawie zalecenia realizacjizadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019r. II zarzadzenie.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:45:10 | Data modyfikacji: 2019-05-28 15:46:23.
Zarządzenie nr 100.2019

Zarządzenie Nr 100/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn.28.05.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 100.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:44:41 | Data modyfikacji: 2019-06-05 15:28:13.
Zarządzenie nr 99.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 99.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:44:30 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:38:48.
Zarządzenie nr 98.2019

w sprawie nie wykonania pierwokupu.

 Zarządzenie 98.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:44:20 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:42:16.
Zarządzenie nr 97.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 97.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:43:30.
Zarządzenie nr 96.2019

Zmieniające Zarządzenie nr 202/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości.

 Zarządzenie 96.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:58:34 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 95.2019

w sprawie przeprowadzenia przeglądu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pruszków.

 Zarządzenie 95.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-24 08:51:33.
Zarządzenie nr 94.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 94.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:59:27.
Zarządzenie nr 93.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 93.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:56:52.
Zarządzenie nr 92.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 92.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:55:24.
Zarządzenie nr 91.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 91.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:52:48.
Zarządzenie nr 90.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 90.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:51:08.
Zarządzenie nr 89.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 89.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:48:08 | Data modyfikacji: 2019-05-22 12:48:43.
Zarządzenie nr 88.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 88.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:45:29.
Zarządzenie nr 87.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzeni 87.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:44:12 | Data modyfikacji: 2019-05-24 12:40:49.
Zarządzenie nr 86.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Zarządzenie Nr 86.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:44:02 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:57:54.
Zarządzenie nr 85.2019

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarządzenie 85.2019.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-20 14:42:43.
Zarządzenie nr 84.2019

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli miejskich.

 Zarządzenie 84_2019.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:49:02.
Zarządzenie nr 83.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 83.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:42:53 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:56:36.
Zarządzenie nr 82.2019

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn. "Żłobek naszych marzeń", który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2. Ułątwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, w ramach konkursu nr RPMA.08.0302-IP.02-14-001/18.

 Zarządzenie 82.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 09:08:32 | Data modyfikacji: 2019-05-15 09:13:32.
Zarządzenie nr 81.2019

w sprawie odwołania i powołania członka Miejskiej Komicji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zarządzenie 81.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:53:55 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:56:04.
Zarządzenie nr 80.2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 80.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:08:58.
Zarządzenie nr 79.2019

zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

 Zarządzenie 79_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:05:10 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:08:17.
Zarządzenie nr 78.2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

 Zarządzenie nr 78_2019 (2).pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:05:01 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:17:54.
Zarządzenie nr 77.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarządzenie Nr 77.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-06 09:02:38.
Zarządzenie nr 76.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie nr 76_2019 (1).pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:58:54 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:04:36.
Zarządzenie nr 75.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Pruszkowa.

 zarządzenie 75.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:30:04 | Data modyfikacji: 2019-04-23 15:31:56.
Zarządzenie nr 74.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 74.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:29:52 | Data modyfikacji: 2019-04-26 10:57:37.
Zarządzenie nr 73.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 73.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:29:42 | Data modyfikacji: 2019-04-26 10:41:25.
Zarządzenie nr 72.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarz72_2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:29:32 | Data modyfikacji: 2019-04-26 13:09:04.
Zarządzenie nr 71.2019

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 71.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-18 15:06:52.
Zarządzenie nr 70.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcżącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 70.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:16:08.
Zarządzenie nr 69.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarządzenie - konkurs placówki niepubl. - dzieci 3-6- lat (003).docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:48:08 | Data modyfikacji: 2019-04-26 11:03:15.
Zarządzenie nr 68.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 68.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:45:23 | Data modyfikacji: 2019-04-12 08:50:05.
Zarządzenie nr 67.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 67.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:54:56.
Zarządzenie nr 66.2019

w sprawie otwartego konkursu ofert na realiozację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Zarządzenie 66.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:52:43.
Zarządzenie nr 65.2019

w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania sytuacji strajkowej w mieście Pruszków w związku z rozpoczętym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty.

 Zarządzenie 65.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-08 17:55:16.
Zarządzenie nr 64.2019

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 64.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:00:45 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:34:55.
Zarządzenie nr 63.2019

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 Zarządzenie 63.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-08 12:58:05.
Zarządzenie nr 62.2019

w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 62.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:22:37.
Zarządzenie nr 61.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.

 Zarządzenie 61.2019 WPF.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:20:03 | Data modyfikacji: 2019-04-03 13:49:33.
Zarządzenie nr 60.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarządzenie Nr 60 z dn 29.03.2019-plus zalaczniki.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:19:52 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:30:56.
Zarządzenie nr 59.2019

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r..pdf

 Zarządzenie 59.19.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:19:38 | Data modyfikacji: 2019-04-03 13:25:12.
Zarządzenie nr 58.2019

w sprawie powołania członków w skład Zespołu ds. budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 718.

 Zarządzenie 58.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:53:04.
Zarządzenie nr 57.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarządzenie 57.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:59:44 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:15:11.
Zarządzenie nr 56.2019

Załącznik nr 1 Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 2 realizacja zadania.pdf

Załącznik nr 3 Umowa.pdf

Załącznik Nr 4wyk.osób.doc

Załącznik nr 5 ocena formalna.pdf

Załącznik nr 6 ocena merytoryczna.pdf

Załącznik Nr 7 sprawozdanie.docx

 Zarządzenie 56.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:59:34 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:03:07.
Zarządzenie nr 55.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 55.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:59:18 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:01:42.
Zarządzenie nr 54.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 zarzadzenie_54_19(1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:29:31 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:37:58.
Zarządzenie nr 53.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 zarzadzenie _53_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:29:22 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:39:45.
Zarządzenie nr 52.2019

zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

 Zarządzenie 52.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:23:35 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:42:45.
Zarządzenie nr 51.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarządzenie 51.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:44:08 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:16:13.
Zarządzenie nr 50.2019

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zarządzenie 50/2019 Przezydenta Miasta Pruszkowa

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-03-18 17:20:40.
Zarządzenie nr 49.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 Zarządzenie 49.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:12:41.
Zarządzenie nr 48.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 48_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:11:35 | Data modyfikacji: 2019-03-20 12:00:00.
Zarządzenie nr 47.2019

w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 47.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:43:41.
Zarządzenie nr 46.2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zarządzenie 46.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:53:56.
Zarządzenie nr 45.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 45_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:51:16 | Data modyfikacji: 2019-03-14 13:41:47.
Zarządzenie nr 44.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 44.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:51:06 | Data modyfikacji: 2019-03-14 13:38:06.
Zarządzenie nr 43.2019

w sprawie utworzenia Zespołu ds. budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 718.

 Zarządzenie 43.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-07 15:20:56.
Zarządzenie nr 42/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 42/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-03-04 16:13:15.
Zarządzenie nr 41.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzebie 41.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-04 08:30:29.
Zarządzenie nr 40/2019

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Zarządzenie Nr 40/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 08:05:40 | Data modyfikacji: 2019-02-27 08:06:13.
Zarządzenie nr 39/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 39/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:21:24 | Data modyfikacji: 2019-02-26 08:22:01.
Zarządzenie nr 38/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 38/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 14:41:14 | Data modyfikacji: 2019-02-22 14:41:48.
Zarządzenie nr 37/2019

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 37/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:02:10 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:08:32.
Zarządzenie nr 36/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 36/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 36/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:31:28 | Data modyfikacji: 2019-02-21 09:33:39.
Zarządzenie nr 35.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarządzenie 35.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:57:20.
Zarządzenie nr 34.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:56:02.
Zarządzenie nr 33/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 33/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:23:44 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:24:51.
Zarządzenie nr 32/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 32/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:20:35 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:21:24.
Zarządzenie nr 31/2019

w sprawie uchylenia Regulaminu naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 31/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 08:39:18 | Data modyfikacji: 2019-02-13 08:39:44.
Zarządzenie nr 30/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury – prowadzenie świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy.

Zarządzenie Nr 30/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:40:58 | Data modyfikacji: 2019-02-08 15:41:33.
Zarządzenie nr 29/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 29/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:02:29 | Data modyfikacji: 2019-02-08 15:03:03.
Zarządzenie nr 28/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 28/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 11:14:52 | Data modyfikacji: 2019-02-07 11:15:38.
Zarządzenie nr 27/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 27/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:38:41 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:40:06.
Zarządzenie nr 26/2019

Zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 26/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:21:08 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:22:08.
Zarządzenie nr 25.2019

w sprawie wyznaczenia pracowników do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Zarządzenie 25.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:56:52.
Zarządzenie nr 24.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie o sprzedaży bezprzetargoweji - ul.Wańkowicza dz.164-5.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:29:15 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:47:51.
Zarządzenie nr 23/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 23/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:28:55 | Data modyfikacji: 2019-01-31 08:42:26.
Zarządzenie nr 22/2019

w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie Nr 22/2019

cz. 1 załącznika do Zarządzenia nr 22/2019

cz. 2 załącznika do Zarządzenia nr 22/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 15:44:35 | Data modyfikacji: 2019-01-25 15:48:57.
Zarządzenie nr 21/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 21/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:03:54 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:05:34.
Zarządzenie nr 20/2019

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

Zarządzenie Nr 20/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:12:50 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:15:36.
Zarządzenie nr 19/2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 19/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:12:36 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:14:13.
Zarządzenie nr 18/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Zarządzenie Nr 18/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:20 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 17/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 17.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:10 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:17:34.
Zarządzenie nr 16/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 16.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:02 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:16:03.
Zarządzenie nr 15/2019

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 15/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:25:52 | Data modyfikacji: 2019-02-04 11:16:08.
Zarządzenie nr 14/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie 14.2019.pdf

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:54:49 | Data modyfikacji: 2019-01-24 14:27:50.
Zarządzenie nr 13/2019

w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 13/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:58:07 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:58:42.
Zarządzenie nr 12/2019

zmieniające zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 12/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:43:01 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:48:41.
Zarządzenie nr 11/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 11/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:47:17.
Zarządzenie nr 10/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 10/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:23 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:45:53.
Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 9/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:12 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:44:30.
Zarządzenie nr 8/2019

w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski – oferty na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 8/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:01 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:55:45.
Zarządzenie nr 7/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:31 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:09:11.
Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 6/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:21 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:07:56.
Zarządzenie nr 5/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 5/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:09 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:06:38.
Zarządzenie nr 4/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania turystyki – wypoczynek zimowy.

Zarządzenie Nr 4/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:23:19 | Data modyfikacji: 2019-01-11 10:24:41.
Zarządzenie nr 3/2019

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia i określenia kryteriów wyboru przedsięwzięć.

Zarządzenie Nr 3/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:15:03 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:25:46.
Zarządzenie nr 2/2019

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”.

Zarządzenie Nr 2/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:59:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:01:03.
Zarządzenie nr 1/2019

w sprawie ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 1/2019 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54 | Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54
Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52
Opublikowane przez: Sebastian Dziełak