Zarządzenia Prezydenta 2019

Zarządzenia Prezydenta 2019

Zarządzenie nr 18/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Zarządzenie Nr 18/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:20 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 17/2019
 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:10 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 16/2019
 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:02 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 15/2019
 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:25:52 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 14.2019

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie 14.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:54:49 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 13/2019

w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 13/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:58:07 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:58:42.
Zarządzenie nr 12/2019

zmieniające zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 12/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:43:01 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:48:41.
Zarządzenie nr 11/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 11/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:47:17.
Zarządzenie nr 10/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 10/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:23 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:45:53.
Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 9/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:12 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:44:30.
Zarządzenie nr 8/2019

w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski – oferty na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 8/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:01 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:55:45.
Zarządzenie nr 7/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:31 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:09:11.
Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 6/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:21 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:07:56.
Zarządzenie nr 5/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 5/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:09 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:06:38.
Zarządzenie nr 4/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania turystyki – wypoczynek zimowy.

Zarządzenie Nr 4/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:23:19 | Data modyfikacji: 2019-01-11 10:24:41.
Zarządzenie nr 3/2019

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia i określenia kryteriów wyboru przedsięwzięć.

Zarządzenie Nr 3/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:15:03 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:25:46.
Zarządzenie nr 2/2019

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”.

Zarządzenie Nr 2/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:59:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:01:03.
Zarządzenie nr 1/2019

w sprawie ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 1/2019 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54 | Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54
Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52
Opublikowane przez: Sebastian Dziełak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl