Zarządzenia Prezydenta 2019

Zarządzenia Prezydenta 2019

Zarządzenie nr 97.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 97.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-24 12:43:30.
Zarządzenie nr 96.2019

Zmieniające Zarządzenie nr 202/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości.

 Zarządzenie 96.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:58:34 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 95.2019

w sprawie przeprowadzenia przeglądu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Pruszków.

 Zarządzenie 95.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-24 08:51:33 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 94.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 94.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:59:27 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 93.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 93.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:56:52 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 92.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 92.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:55:24 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 91.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 91.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:52:48 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 90.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 90.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:51:08 | Data modyfikacji: 2019-05-24 11:59:54.
Zarządzenie nr 89.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 89.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:48:08 | Data modyfikacji: 2019-05-22 12:48:43.
Zarządzenie nr 88.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 88.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:45:29 | Data modyfikacji: 2019-05-22 12:48:43.
Zarządzenie nr 87.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzeni 87.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:44:12 | Data modyfikacji: 2019-05-24 12:40:49.
Zarządzenie nr 86.2019
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-22 12:44:02 | Data modyfikacji: 2019-05-24 12:40:49.
Zarządzenie nr 85.2019

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarządzenie 85.2019.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-20 14:42:43 | Data modyfikacji: 2019-05-24 12:40:49.
Zarządzenie nr 84.2019

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli miejskich.

 Zarządzenie 84_2019.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:49:02 | Data modyfikacji: 2019-05-24 12:40:49.
Zarządzenie nr 83.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 83.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 12:42:53 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:56:36.
Zarządzenie nr 82.2019

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn. "Żłobek naszych marzeń", który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2. Ułątwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, w ramach konkursu nr RPMA.08.0302-IP.02-14-001/18.

 Zarządzenie 82.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 09:08:32 | Data modyfikacji: 2019-05-15 09:13:32.
Zarządzenie nr 81.2019

w sprawie odwołania i powołania członka Miejskiej Komicji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zarządzenie 81.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:53:55 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:56:04.
Zarządzenie nr 80.2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 80.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:08:58 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:56:04.
Zarządzenie nr 79.2019

zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

 Zarządzenie 79_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:05:10 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:08:17.
Zarządzenie nr 78.2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

 Zarządzenie nr 78_2019 (2).pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:05:01 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:17:54.
Zarządzenie nr 77.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarządzenie Nr 77.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-06 09:02:38 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:17:54.
Zarządzenie nr 76.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie nr 76_2019 (1).pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:58:54 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:04:36.
Zarządzenie nr 75.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Pruszkowa.

 zarządzenie 75.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:30:04 | Data modyfikacji: 2019-04-23 15:31:56.
Zarządzenie nr 74.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 74.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:29:52 | Data modyfikacji: 2019-04-26 10:57:37.
Zarządzenie nr 73.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 73.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:29:42 | Data modyfikacji: 2019-04-26 10:41:25.
Zarządzenie nr 72.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarz72_2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:29:32 | Data modyfikacji: 2019-04-26 13:09:04.
Zarządzenie nr 71.2019

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 71.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-18 15:06:52 | Data modyfikacji: 2019-04-26 13:09:04.
Zarządzenie nr 70.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcżącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 70.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:16:08 | Data modyfikacji: 2019-04-26 13:09:04.
Zarządzenie nr 69.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarządzenie - konkurs placówki niepubl. - dzieci 3-6- lat (003).docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:48:08 | Data modyfikacji: 2019-04-26 11:03:15.
Zarządzenie nr 68.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 68.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:45:23 | Data modyfikacji: 2019-04-12 08:50:05.
Zarządzenie nr 67.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 67.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-11 11:54:56 | Data modyfikacji: 2019-04-12 08:50:05.
Zarządzenie nr 66.2019

w sprawie otwartego konkursu ofert na realiozację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Zarządzenie 66.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-09 09:52:43 | Data modyfikacji: 2019-04-12 08:50:05.
Zarządzenie nr 65.2019

w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania sytuacji strajkowej w mieście Pruszków w związku z rozpoczętym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty.

 Zarządzenie 65.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-08 17:55:16 | Data modyfikacji: 2019-04-12 08:50:05.
Zarządzenie nr 64.2019

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 64.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:00:45 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:34:55.
Zarządzenie nr 63.2019

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 Zarządzenie 63.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-08 12:58:05 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:34:55.
Zarządzenie nr 62.2019

w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 62.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:22:37 | Data modyfikacji: 2019-04-15 10:34:55.
Zarządzenie nr 61.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.

 Zarządzenie 61.2019 WPF.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:20:03 | Data modyfikacji: 2019-04-03 13:49:33.
Zarządzenie nr 60.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarządzenie Nr 60 z dn 29.03.2019-plus zalaczniki.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:19:52 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:30:56.
Zarządzenie nr 59.2019

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Pruszkowa za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r..pdf

 Zarządzenie 59.19.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:19:38 | Data modyfikacji: 2019-04-03 13:25:12.
Zarządzenie nr 58.2019

w sprawie powołania członków w skład Zespołu ds. budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 718.

 Zarządzenie 58.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:53:04 | Data modyfikacji: 2019-04-03 13:25:12.
Zarządzenie nr 57.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarządzenie 57.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:59:44 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:15:11.
Zarządzenie nr 56.2019

Załącznik nr 1 Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 2 realizacja zadania.pdf

Załącznik nr 3 Umowa.pdf

Załącznik Nr 4wyk.osób.doc

Załącznik nr 5 ocena formalna.pdf

Załącznik nr 6 ocena merytoryczna.pdf

Załącznik Nr 7 sprawozdanie.docx

 Zarządzenie 56.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:59:34 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:03:07.
Zarządzenie nr 55.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 55.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:59:18 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:01:42.
Zarządzenie nr 54.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 zarzadzenie_54_19(1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:29:31 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:37:58.
Zarządzenie nr 53.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 zarzadzenie _53_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:29:22 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:39:45.
Zarządzenie nr 52.2019

zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

 Zarządzenie 52.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-26 08:23:35 | Data modyfikacji: 2019-03-26 08:42:45.
Zarządzenie nr 51.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarządzenie 51.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-22 11:44:08 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:16:13.
Zarządzenie nr 50.2019

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zarządzenie 50/2019 Przezydenta Miasta Pruszkowa

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-03-18 17:20:40 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:16:13.
Zarządzenie nr 49.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 Zarządzenie 49.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:12:41 | Data modyfikacji: 2019-03-22 12:16:13.
Zarządzenie nr 48.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 48_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:11:35 | Data modyfikacji: 2019-03-20 12:00:00.
Zarządzenie nr 47.2019

w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 47.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:43:41 | Data modyfikacji: 2019-03-20 12:00:00.
Zarządzenie nr 46.2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zarządzenie 46.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:53:56 | Data modyfikacji: 2019-03-20 12:00:00.
Zarządzenie nr 45.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 45_19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:51:16 | Data modyfikacji: 2019-03-14 13:41:47.
Zarządzenie nr 44.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 44.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-13 13:51:06 | Data modyfikacji: 2019-03-14 13:38:06.
Zarządzenie nr 43.2019

w sprawie utworzenia Zespołu ds. budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 718.

 Zarządzenie 43.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-07 15:20:56 | Data modyfikacji: 2019-03-14 13:38:06.
Zarządzenie nr 42/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 42/2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-03-04 16:13:15 | Data modyfikacji: 2019-03-14 13:38:06.
Zarządzenie nr 41.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzebie 41.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-03-04 08:30:29 | Data modyfikacji: 2019-03-14 13:38:06.
Zarządzenie nr 40/2019

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Zarządzenie Nr 40/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 08:05:40 | Data modyfikacji: 2019-02-27 08:06:13.
Zarządzenie nr 39/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 39/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-26 08:21:24 | Data modyfikacji: 2019-02-26 08:22:01.
Zarządzenie nr 38/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 38/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 14:41:14 | Data modyfikacji: 2019-02-22 14:41:48.
Zarządzenie nr 37/2019

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 37/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:02:10 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:08:32.
Zarządzenie nr 36/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 36/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 36/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:31:28 | Data modyfikacji: 2019-02-21 09:33:39.
Zarządzenie nr 35.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarządzenie 35.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:57:20 | Data modyfikacji: 2019-02-21 09:33:39.
Zarządzenie nr 34.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:56:02 | Data modyfikacji: 2019-02-21 09:33:39.
Zarządzenie nr 33/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 33/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:23:44 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:24:51.
Zarządzenie nr 32/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 32/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:20:35 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:21:24.
Zarządzenie nr 31/2019

w sprawie uchylenia Regulaminu naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 31/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 08:39:18 | Data modyfikacji: 2019-02-13 08:39:44.
Zarządzenie nr 30/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury – prowadzenie świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy.

Zarządzenie Nr 30/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:40:58 | Data modyfikacji: 2019-02-08 15:41:33.
Zarządzenie nr 29/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 29/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:02:29 | Data modyfikacji: 2019-02-08 15:03:03.
Zarządzenie nr 28/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 28/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 11:14:52 | Data modyfikacji: 2019-02-07 11:15:38.
Zarządzenie nr 27/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 27/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:38:41 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:40:06.
Zarządzenie nr 26/2019

Zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 26/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:21:08 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:22:08.
Zarządzenie nr 25.2019

w sprawie wyznaczenia pracowników do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Zarządzenie 25.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:56:52 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:22:08.
Zarządzenie nr 24.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie o sprzedaży bezprzetargoweji - ul.Wańkowicza dz.164-5.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:29:15 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:47:51.
Zarządzenie nr 23/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 23/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:28:55 | Data modyfikacji: 2019-01-31 08:42:26.
Zarządzenie nr 22/2019

w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie Nr 22/2019

cz. 1 załącznika do Zarządzenia nr 22/2019

cz. 2 załącznika do Zarządzenia nr 22/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 15:44:35 | Data modyfikacji: 2019-01-25 15:48:57.
Zarządzenie nr 21/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 21/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:03:54 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:05:34.
Zarządzenie nr 20/2019

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

Zarządzenie Nr 20/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:12:50 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:15:36.
Zarządzenie nr 19/2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 19/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:12:36 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:14:13.
Zarządzenie nr 18/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Zarządzenie Nr 18/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:20 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 17/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 17.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:10 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:17:34.
Zarządzenie nr 16/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 16.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:02 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:16:03.
Zarządzenie nr 15/2019

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 15/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:25:52 | Data modyfikacji: 2019-02-04 11:16:08.
Zarządzenie nr 14/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie 14.2019.pdf

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:54:49 | Data modyfikacji: 2019-01-24 14:27:50.
Zarządzenie nr 13/2019

w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 13/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:58:07 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:58:42.
Zarządzenie nr 12/2019

zmieniające zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 12/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:43:01 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:48:41.
Zarządzenie nr 11/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 11/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:47:17.
Zarządzenie nr 10/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 10/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:23 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:45:53.
Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 9/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:12 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:44:30.
Zarządzenie nr 8/2019

w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski – oferty na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 8/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:01 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:55:45.
Zarządzenie nr 7/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:31 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:09:11.
Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 6/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:21 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:07:56.
Zarządzenie nr 5/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 5/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:09 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:06:38.
Zarządzenie nr 4/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania turystyki – wypoczynek zimowy.

Zarządzenie Nr 4/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:23:19 | Data modyfikacji: 2019-01-11 10:24:41.
Zarządzenie nr 3/2019

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia i określenia kryteriów wyboru przedsięwzięć.

Zarządzenie Nr 3/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:15:03 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:25:46.
Zarządzenie nr 2/2019

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”.

Zarządzenie Nr 2/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:59:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:01:03.
Zarządzenie nr 1/2019

w sprawie ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 1/2019 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54 | Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54
Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52
Opublikowane przez: Sebastian Dziełak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl