Zarządzenia Prezydenta 2020

Zarządzenia Prezydenta 2020

Zarządzenie nr 13.2020

zarządzenie nr 13/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Zarządzenie nr 13.2020

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:46:37 | Data modyfikacji: 2020-01-15 16:47:06.
Zarządzenie nr 12.2020

Zarządzenie nr 12/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski - oferty na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2020 r.

Zarządzenie nr 12.2020

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:42:25 | Data modyfikacji: 2020-01-15 16:45:34.
Zarządzenie nr 11.2020

zarządzenie 11/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 r.

zarządzenie_11.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:40:35 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:10:02.
Zarządzenie nr 10.2020

zarządzenie 10/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 r.

zarządzenie_10.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:40:23 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:07:30.
Zarządzenie nr 9.2020

zarządzenie 9/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 stycznia 2020 r.

zarządzenie_9.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:40:10 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:06:20.
Zarządzenie nr 8.2020

Zarządzenie 8/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarządzenie nr 8.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:13:01 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:06:20.
Zarządzenie nr 7.2020

Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 stycznia 2020 rw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

zarządzenie 7_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:12:39 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:41:36.
Zarządzenie nr 6.2020

Zarządzenie nr 6/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym I, III i IV kwartał 2020 r.

zarządzenie_6_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:12:21 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:39:42.
Zarządzenie nr 5.2020

Zarządzenie nr 5/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 stycznia 2020 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 5.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:51:19 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:39:42.
Zarządzenie nr 4.2020

zarządzenie nr 4/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2020 roku.

Zarządzenie 4.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:49:32 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:39:42.
Zarządzenie nr 3.2020

Zarządzenie nr 03/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 08 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta

Zarzadzenie nr 3.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:47:44 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:39:42.
Zarządzenie nr 2.2020

Zarządzenie nr 2/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie czasowej opieki bezdomnym i wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności.

Zarządzenie 2.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:16:39 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:39:42.
Zarządzenie nr 1.2020

Zarządzenie nr 1.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 stycznia 2020 w sprawie roztrzygnięcia konkursu

Zarządzenie 1.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:05:20 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:39:42.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:05:20
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl