Zarządzenia Prezydenta 2018
Zarządzenie nr 121.2018
2018-07-17 13:43:55
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 120.2018
2018-07-17 10:58:08
w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 119.2018
2018-07-16 13:07:01
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.    ...więcej

Zarządzenie nr 118.2018
2018-07-16 13:05:42
  ...więcej

Zarządzenie nr 117.2018
2018-07-12 10:25:05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 109.2018
2018-06-21 13:19:54
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                     &n  ...więcej

Zarządzenie nr 108.2018
2018-06-20 15:40:26
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 107.2018
2018-06-20 08:59:18
w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert.  ...więcej

Zarządzenie nr 106.2018
2018-06-18 12:59:26
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie, przy ul. Obrońców Pokoju 44.  ...więcej

Zarządzenie nr 105.2018
2018-06-18 12:57:58
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora: Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Pruszkowie, ul. Słowackiego 1, Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Pruszkowie, ul. Moniuszki 9, Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie, ul.   ...więcej

Zarządzenie nr 104.2018
2018-06-14 08:57:06
w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Pruszkowa do spraw HNS na terenie miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 103.2018
2018-06-14 08:55:01
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 102.2018
2018-06-14 08:54:41
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej -w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.  ...więcej

Zarządzenie nr 101.2018
2018-06-14 08:54:28
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej -w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. %MCEPASTEBIN%  ...więcej

Zarządzenie nr 100.2018
2018-06-14 08:54:16
w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 99.2018
2018-06-12 14:40:14
zmieniające Zarządzenie nr 163.2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 98.2018
2018-06-08 15:30:57
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44.  ...więcej

Zarządzenie nr 97.2018
2018-06-07 09:01:33
w sprawie powołania komisji konkursowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 96.2018
2018-06-04 15:35:29
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.  ...więcej

Zarządzenie nr 95.2018
2018-05-25 13:43:39
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania przcowników Urzędu Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 114
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl