Zarządzenie nr 216.2018

w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 216/2018 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:45:14 | Data modyfikacji: 2018-12-31 13:46:24.
Zarządzenie nr 215.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018 - 2033.

Zarządzenie Nr 215/2018 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:45:05 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:16:12.
Zarządzenie nr 214.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 214/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 214/2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 214/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:44:54 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:12:21.
Zarządzenie nr 213.2018

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 213/2018

Załączniki nr 1 oraz 4, 5, 6 do Zarządzenia nr 213/2018

Załączniki nr 2 oraz 4, 5, 6 do Zarządzenia nr 213/2018

Załączniki nr 3 oraz 4, 5 do Zarządzenia nr 213/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:33:38 | Data modyfikacji: 2018-12-28 10:46:48.
Zarządzenie nr 212.2018

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 184/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącego zasad ustalania opłaty rocznej z tytułu użytkowania dla nieruchomości przekazanych Stowarzyszeniom Ogrodowym na terenie miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 212/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:01:51 | Data modyfikacji: 2018-12-28 10:07:56.
Zarządzenie nr 211.2018

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 211/2018 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:01:40 | Data modyfikacji: 2018-12-28 10:05:24.
Zarządzenie nr 210.2018

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 210/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:28:09 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:33:25.
Zarządzenie nr 209.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 209/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:27:51 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:32:11.
Zarządzenie nr 208.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 208/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:27:38 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:30:11.
Zarządzenie nr 207.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 207/2018 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 15:16:44 | Data modyfikacji: 2018-12-21 15:39:45.
Zarządzenie nr 206.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w dziedzinie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 206/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 15:16:32 | Data modyfikacji: 2018-12-21 15:18:09.
Zarządzenie nr 205.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 205/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 15:16:13 | Data modyfikacji: 2018-12-27 15:25:04.
Zarządzenie nr 204.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 204/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:25:51 | Data modyfikacji: 2018-12-18 15:28:01.
Zarządzenie nr 203.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 203/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:25:41 | Data modyfikacji: 2018-12-18 15:26:28.
Zarządzenie nr 202.2018

w sprawie powołania Komisji odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parkingu "Parkuj Jedź" przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice".

Zarządzenie Nr 202/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:16:22 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:18:35.
Zarządzenie nr 201.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 201/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 201/2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 201/2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 201/2018

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 201/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-13 11:06:21 | Data modyfikacji: 2018-12-18 11:53:20.
Zarządzenie nr 200.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarządzenie 200_2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:40:06.
Zarządzenie nr 199.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019r., polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt .

Zarządzenie Nr 199/2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:37:43 | Data modyfikacji: 2018-12-13 11:04:35.
Zarządzenie nr 198.2018

w sprawie: określenia liczby i powołania Zastępców Prezydenta Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 198/2018

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:10:20.
Zarządzenie nr 197.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 197.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:34:51 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:50:33.
Zarządzenie nr 196.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 196.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:34:34 | Data modyfikacji: 2018-12-07 08:07:22.
Zarządzenie nr 195.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 195.2018 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:34:20 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:49:05.
Zarządzenie nr 194.2018

w sprawie skrócenia godzin pracy pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Urzędu prowadzących bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Zarządzenie Nr 194.2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 08:44:48 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:23:21.
Zarządzenie nr 193.2018

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 193.2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 08:44:34 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:23:10.
Zarządzenie nr 192.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zarządzenie Nr 192.2018

Załącznik do Uchwały RM

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 08:44:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 12:25:45.
Zarządzenie nr 191.2018

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 191.2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 08:44:05 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:22:37.
Zarządzenie nr 190.2018

dotyczy rozwiązania umowy ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie gruntów położonych w Pruszkowie, stanowiących część drogi - ul. Lalki.

Zarządzenie Nr 190.2018

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 08:43:52 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:22:26.
Zarządzenie nr 189.2018

w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu przekazywania dotacji celowych z budżetu Miasta Pruszkowa na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 Zarządzenie 189.2018 S.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-30 15:39:38 | Data modyfikacji: 2018-12-03 08:44:39.
Zarządzenie nr 188.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w  terminie od 1 stycznia                     do 30 czerwca  2019r., polegającego na  zapewnieniu  czasowej  opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze  Strażą  Miejską  w Pruszkowie , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt.

 Zarządzenie 188.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:59:32.
Zarządzenie nr 187.2018
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:54:54.
Zarządzenie nr 186.2018

w sprawie wykazu szkół będących Okręgami Wyborczymi w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa wraz ze wskazaniem numerów Okręgów.

 Zarządzenie 186.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:54:45 | Data modyfikacji: 2018-12-03 09:00:47.
Zarządzenie nr 185.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 Zarządzenie 185.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:54:35 | Data modyfikacji: 2018-12-03 08:58:09.
Zarządzenie nr 184.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 184_2018 dz. 337 obr. 10 ul. Broniewskiego.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-29 12:28:01.
Zarządzenie nr 183.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 Zarządzenie-w sprawie powołania komisji Szczęsna 4.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-29 12:26:28.
Zarządzenie nr 182.2018

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 Zarządzenie 182.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:11:06.
Zarządzenie nr 181.2018

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 181.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:10:26 | Data modyfikacji: 2018-12-03 08:56:48.
Zarządzenie nr 180.2018

w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 180.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:09:43.
Zarządzenie nr 179.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 179.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 15:54:14.
Zarządzenie nr 178.2018

w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 178.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:36:45.
Zarządzenie nr 177.2018

w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 177.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:35:41 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:38:58.
Zarządzenie nr 176.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie176.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:35:30 | Data modyfikacji: 2018-11-29 11:25:09.
Zarządzenie nr 175.2018

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.

 Zarządzenie 175.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:35:14 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:19:16.
Zarządzenie nr 174.2018

w sprawie projektu budżetu miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Zarządzenie.174.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:35:05 | Data modyfikacji: 2018-11-27 09:16:45.
Zarządzenie nr 173.2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

 zmiana regulaminu3.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:32:28.
Zarządzenie nr 172.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 zarz 172.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:31:52 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:21:26.
Zarządzenie nr 171.2018

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 159.2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od PKP na rzecz Gminy Miasta Pruszków dwóch lokali mieszkalnych.

 Zarządzenie 171.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:31:43 | Data modyfikacji: 2018-11-14 14:58:11.
Zarządzenie nr 170.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 Zarządzenie 170.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:31:34 | Data modyfikacji: 2018-11-14 14:55:56.
Zarządzenie nr 169.2018

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

 Zarządzenie 169.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-14 14:31:23 | Data modyfikacji: 2018-11-14 14:53:06.
Zarządzenie nr 168.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 ZarządzenieNr 168.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-05 09:03:42.
Zarządzenie nr 167.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019r. polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym koto oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt .

 Zarządzenie 167.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:19:46 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:54:30.
Zarządzenie nr 166.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 166/2018

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:29:49.
Zarządzenie nr 165.2018

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

Zarzadzenie Nr 165/2018

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-25 10:44:03 | Data modyfikacji: 2018-11-27 09:22:09.
Zarządzenie nr 164.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 zarz164.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:04:33.
Zarządzenie nr 163.2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

 zarządzenie 163.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-17 09:30:56.
Zarządzenie nr 162.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 162.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-10 10:54:13.
Zarządzenie nr 161.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie 161.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-10 10:52:40 | Data modyfikacji: 2018-10-10 10:58:01.
Zarządzenie nr 160.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urządnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 160.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:28:33.
Zarządzenie nr 159.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 zarz 159.2018 WPF.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:26:02 | Data modyfikacji: 2018-10-04 12:56:31.
Zarządzenie nr 158.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarzadzenie158.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:25:50 | Data modyfikacji: 2018-10-04 12:53:54.
Zarządzenie nr 157.2018

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie Nr 157 polityka bezpieczeństwa.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-27 11:42:49.
Zarządzenie nr 156.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 156_2018 dz. 401_1 obr. 21.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-26 13:14:47.
Zarządzenie nr 155.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

 Zarządzenie 155.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-26 13:14:16 | Data modyfikacji: 2018-10-04 14:08:53.
Zarządzenie nr 154.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

 Zarządzenie 154.18.III..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-26 13:14:08 | Data modyfikacji: 2018-10-09 12:26:49.
Zarządzenie nr 153.2018

w sprawie powoląnia zespołu do spraw określania zasad dokonywania przez placówki oświatowe zakupu artykułów spożywczych na potrzeby organizacji żywienia.

 Zarządzenie 153.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:45:38 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:24:07.
Zarządzenie nr 152.2018

zmieniające Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.

 Zarządzenie 152.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:45:29 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:22:01.
Zarządzenie nr 151.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie_Nr 151.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:45:18 | Data modyfikacji: 2018-10-05 15:16:41.
Zarządzenie nr 150.2018
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:45:07.
Zarządzenie nr 149.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 149/2018

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:35:29.
Zarządzenie nr 148.2018

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji praw osób, których dane są przetwarzane.

 Zarządzenie Nr 148 Procedura realizacji praw osób których dane są przetwarzane.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 13:28:34.
Zarządzenie nr 147.2018

w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami.

 Zarządzenie Nr 147 Procedura zarządzania incydentami.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 13:26:17.
Zarządzenie nr 146.2018

w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji.

 Zarządzenie Nr 146 2018 ws powołania zespoł ds bezpieczeństwa informacji.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 13:23:44.
Zarządzenie nr 145.2018

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 145_2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 13:23:15 | Data modyfikacji: 2018-09-07 10:06:38.
Zarządzenie nr 144.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 zarz144_2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 13:22:58 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:04:07.
Zarządzenie nr 143.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarządzenie - konkurs placówki niepubl. - dzieci 6-letnie jeden rok.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 12:06:03.
Zarządzenie nr 142.2018

zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

 Zarządzenie142.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 12:05:26 | Data modyfikacji: 2018-10-05 10:49:19.
Zarządzenie nr 141.2018

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie wykaz jednostek3.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:37:18.
Zarządzenie nr 140.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 140/2018

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:33:33.
Zarządzenie nr 139.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 139.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:23:57.
Zarządzenie nr 138.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 138.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:21:38.
Zarządzenie nr 137.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 137_2018 dz. 491 obr. 09.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:19:40 | Data modyfikacji: 2018-09-10 14:32:05.
Zarządzenie nr 136.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 136.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:01:12.
Zarządzenie nr 135.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

 zarządzenie 135 2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-28 14:05:26 | Data modyfikacji: 2018-08-28 14:37:52.
Zarządzenie nr 134.2018

w sprawie: przyjęcia  informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa  za I półrocze 2018 roku,  informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

 zarządzenie budz za półrocze.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-28 14:05:14 | Data modyfikacji: 2018-09-05 13:07:05.
Zarządzenie nr 133.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie - komisje dla mianowanych1.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:50:58.
Zarządzenie nr 132.2018

w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania mienia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Pruszkowie, ul. Antka 7.

 Zarządzenie - komisja zdawczo-odbiorcza żłobek Miejski nr 2 doc VIII 2018r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:13:33 | Data modyfikacji: 2018-08-21 15:17:40.
Zarządzenie nr 131.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie o sprzedaży - Szczęsna 4.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:11:10 | Data modyfikacji: 2018-08-22 13:40:13.
Zarządzenie nr 130.2018

w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania obiektu dotychczasowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury „KAMYK” w Pruszkowie przy ul.Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5.

 Zarządzenie o komisji zdawczo-odbiorczej MOK.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:10:57 | Data modyfikacji: 2018-08-22 13:48:48.
Zarządzenie nr 129.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie 129.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:10:43 | Data modyfikacji: 2018-08-28 10:04:12.
Zarządzenie nr 128.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie 128.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:10:32 | Data modyfikacji: 2018-08-22 13:47:09.
Zarządzenie nr 127.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarzadzenie Nr 127.2018.2018.08.08.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:10:22 | Data modyfikacji: 2018-08-28 14:55:38.
Zarządzenie nr 126.2018

w sprawie kasacji środków trwałych, wyposażenia wartościowego i licencji komputerowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 126.2018OR.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:24:23 | Data modyfikacji: 2018-08-21 15:29:29.
Zarządzenie nr 125.2018

w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 Zarządzenie 125.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 15:48:19 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:12:12.
Zarządzenie nr 124.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 124.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:52:32 | Data modyfikacji: 2018-07-31 14:55:10.
Zarządzenie nr 123.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 123.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:52:23 | Data modyfikacji: 2018-09-06 15:26:48.
Zarządzenie nr 122.2018

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 Zarządzeni 122.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:50:31 | Data modyfikacji: 2018-08-10 10:50:16.
Zarządzenie nr 115.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pruszkowie przy ul. Narutowicza 20.

 Zarządzenie 115.18_WE.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:50:10 | Data modyfikacji: 2018-08-10 10:48:16.
Zarządzenie nr 114.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Pruszkowie przy ul. Słowackiego 1.

 Zarządzenie 114.18_WE.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:50:02 | Data modyfikacji: 2018-08-10 10:43:43.
Zarządzenie nr 113.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie przy ul. Moniuszki 9.

 Zarządzenie 113.2018_WE.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:49:53 | Data modyfikacji: 2018-08-10 10:39:48.
Zarządzenie nr 112.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 12.

 Zarządzenie 112.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:49:37 | Data modyfikacji: 2018-08-10 10:32:55.
Zarządzenie nr 111.2018

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Pruszkowie przy ul. Antka 7.

 Zarządzenie 111.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:49:27 | Data modyfikacji: 2018-08-06 14:12:19.
Zarządzenie nr 110.2018

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Pruszków.

 Zarządzenie 110.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:49:17 | Data modyfikacji: 2018-08-16 12:14:09.
Zarządzenie nr 116.18

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 zarządzenie 116.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-20 12:49:27 | Data modyfikacji: 2018-07-20 12:50:17.
Zarządzenie nr 121.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 121.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:43:55.
Zarządzenie nr 120.2018

w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie nr 120.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:58:08.
Zarządzenie nr 119.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.


 

 Zarządzenie 119.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:07:01.
Zarządzenie nr 118.2018

w sprawie wprowadznie zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 118.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:05:42 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:45:49.
Zarządzenie nr 117.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 117/2018

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:25:05 | Data modyfikacji: 2018-07-12 10:26:08.
Zarządzenie nr 109.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                  

 Zarządzenie 109.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:19:54 | Data modyfikacji: 2018-06-22 11:38:53.
Zarządzenie nr 108.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta pruszkowa.

 Zarządzenie 108.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-20 15:40:26.
Zarządzenie nr 107.2018

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert.

 Zarządzenie 107.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-20 08:59:18.
Zarządzenie nr 106.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie, przy ul. Obrońców Pokoju 44.

 Zarządzenie 106.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:59:26.
Zarządzenie nr 105.2018

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora: Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Pruszkowie, ul. Słowackiego 1, Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Pruszkowie, ul. Moniuszki 9, Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie, ul. Andrzeja 12,Integracyjnego Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Pruszkowie, ul. Narutowicza 20.

 Zarządzenie - komisja konkursowa VI 2018r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:57:58 | Data modyfikacji: 2018-06-22 11:20:29.
Zarządzenie nr 104.2018

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Pruszkowa do spraw HNS na terenie miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 104.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-14 08:57:06.
Zarządzenie nr 103.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 103.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-14 08:55:01 | Data modyfikacji: 2018-07-16 13:11:57.
Zarządzenie nr 102.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej -w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.

 Zarządzenie 102.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-14 08:54:41 | Data modyfikacji: 2018-06-15 11:30:05.
Zarządzenie nr 101.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej -w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 

 Zarządzenie nr 101.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-14 08:54:28 | Data modyfikacji: 2018-08-21 15:18:20.
Zarządzenie nr 100.2018

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie 100.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-14 08:54:16 | Data modyfikacji: 2018-06-15 11:34:24.
Zarządzenie nr 99.2018

zmieniające Zarządzenie nr 163.2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

 Zarządzenie 99.2018..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:40:14.
Zarządzenie nr 98.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44.

 Zarządzenie 98.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-08 15:30:57.
Zarządzenie nr 97.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarządzenie Nr 97.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-07 09:01:33.
Zarządzenie nr 96.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarządzenie - konkurs placówki niepubl. II.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:35:29.
Zarządzenie nr 95.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania przcowników Urzędu Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 95.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:43:39.
Zarządzenie nr 94.2018

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2. rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu POIS. 02.05.00-IW.02-00-005/18.

 Zarządzenie JRP.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:42:44 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:22:32.
Zarządzenie nr 93.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarz93.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:42:35 | Data modyfikacji: 2018-06-04 14:01:46.
Zarządzenie nr 92.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 Zarządzenie 92.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:42:25 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:37:36.
Zarządzenie nr 91.2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018.

 Zarządzenie 91.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:51:41 | Data modyfikacji: 2018-05-23 12:55:06.
Zarządzenie nr 90.2018

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”

 ZARZĄDZENIE NR MAO.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:47:17 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:12:14.
Zarządzenie nr 89.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 89.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-23 11:30:48.
Zarządzenie nr 88.2018

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w konsultacjach społecznych projektów zgłoszonych przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz wzoru zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa – III Edycja 2018/2019r.


 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

 ZMIANA-Zarządzenie Nr 88-2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 maja 2018r - wzór karty do głosowania.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:35:21 | Data modyfikacji: 2018-08-21 15:18:06.
Zarządzenie nr 87.2018

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania  w konsultacjach społecznych projektów zgłoszonych przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019  oraz wzoru zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego  Pruszkowa – III Edycja 2018/2019r.

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO

 Zarządzenie Nr 87-2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia - wzór karty do głosowania.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:32:06 | Data modyfikacji: 2018-05-22 11:34:32.
Zarządzenie nr 86.2018

w sprawie powołania zespołu do spraw współpracy miasta Pruszkowa  z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.  2018 r poz 450)

 zarządzenie 42.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:31:27 | Data modyfikacji: 2018-05-23 12:59:39.
Zarządzenie nr 85.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r. polegającego na zapewnieniu  czasowej  opieki  bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz  zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą  Miejską w Pruszkowi , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt.

 zarządzenie 85.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:41:21.
Zarządzenie nr 84.2018

dotyczy rozwiązania umowy ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie gruntów położonych w Pruszkowie, stanowiących część drogi - Al. Niepodległości.

 Zarządzenie PSM 2016 r. Al.Niepodległości-dz. 233-9 i 233-10; obr. 21.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:40:13 | Data modyfikacji: 2018-05-22 13:25:49.
Zarządzenie nr 83.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkańców Pruszkowa.

 Zarządzenie 83.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:37:48.
Zarządzenie nr 82.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarz82.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:36:16 | Data modyfikacji: 2018-05-16 12:07:01.
Zarządzenie nr 81.2018

w sprawie powołania Komisji odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki" przy ul. Jarzynowej w pruszkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 Zarządzenie 81.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:36:06 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:33:37.
Zarządzenie nr 80.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarz80.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:14:12 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:56:29.
Zarządzenie nr 79.2018

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Zarządzenie 79.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:14:01 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:30:37.
Zarządzenie nr 78.2018

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 3 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21.

 Zarządzenie 78.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:15:02.
Zarządzenie nr 77.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

 Zarządzenie - konkurs placówki niepubl._docx.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:14:35 | Data modyfikacji: 2018-05-22 12:41:23.
Zarządzenie nr 76.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 zarz 76.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:27:21 | Data modyfikacji: 2018-04-20 10:28:13.
Zarządzenie nr 75.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 Zarządzenie 75.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:12:53.
Zarządzenie nr 74.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 74_2018 dz. 654 obr. 24.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:00:49.
Zarządzenie nr 73.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 73_2018 dz. 31_2 obr. 23. doc.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 09:59:25.
Zarządzenie nr 72.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 72_2018 dz. 81_1 obr. 12 ul. Poznańska.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 09:57:44.
Zarządzenie nr 71.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 Zarządzenie nr 71_2018 dz 79_2 i dz 111_1 obr. 12.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 09:56:16.
Zarządzenie nr 70.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 70_2018 dz. 207 obr. 16 ul. Elektryczna 2.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 09:53:38.
Zarządzenie nr 69.2018

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

 Zarządzenie 69.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 09:53:13 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:27:40.
Zarządzenie nr 68.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21.

 Zarządzenie 68.18..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-19 09:53:02 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:25:39.
Zarządzenie nr 67.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.

 Zarządzenie 67.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:02:47.
Zarządzenie nr 66.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 66.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:01:22 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:24:16.
Zarządzenie nr 65.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21.

 Zarządzenie 65.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-09 10:52:35 | Data modyfikacji: 2018-04-09 12:57:34.
Zarządzenie nr 64.2018

w sprawie zasad ewidencji i przekazania majątku nabytego w ramach inwestycji "Centrum Dziedzictwa Kulturowego".

 Zarządzenie 64.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-09 10:52:24 | Data modyfikacji: 2018-04-19 10:20:43.
Zarządzenie nr 63.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 WPF.63.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-09 10:52:14 | Data modyfikacji: 2018-05-22 12:31:55.
Zarządzenie nr 62.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 zarz62.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-09 10:51:14.
Zarządzenie nr 61.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie 61.18..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:58:49 | Data modyfikacji: 2018-03-29 10:54:46.
Zarządzenie nr 60.2018

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

 Zarządzenie 60.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:58:39 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:35:44.
Zarządzenie nr 59.2018

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21.

 Zarządzenie - wyznaczenie przewodniczacego komisji.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:47:04.
Zarządzenie nr 58.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie, przy ul. Jana Długosza 53.

 Zarządzenie 58.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:46:39 | Data modyfikacji: 2018-04-09 12:55:47.
Zarządzenie nr 57.2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rokoraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

Sprawozdanie za 2017 rok

 Zarządzenie 57.18..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:46:29 | Data modyfikacji: 2018-03-29 11:01:50.
Zarządzenie nr 56.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 56.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:52:52.
Zarządzenie nr 55.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie przy ul. Jana Długosza 53.

 Zarządzenie 55.18..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:22:37.
Zarządzenie nr 54.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 54.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-22 13:48:07.
Zarządzenie nr 53.2018

w  sprawie nabycia nieruchomości.


 

 Zarzadzenie nr 53_2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-22 13:46:04 | Data modyfikacji: 2018-04-03 15:46:10.
Zarządzenie nr 52.2018

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

 Zarządzenie 52.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-22 13:45:52 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:37:03.
Zarządzenie nr 51.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 51.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:43:18.
Zarządzenie nr 50.2018

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie przy ul. Jana Długosza 53.

 Zarządzenie 50.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:41:50 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:32:24.
Zarządzenie nr 49.2018

zmieniające Zarządzenie nr 111.2017 z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.

 Zarzadzenie 49.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:41:30 | Data modyfikacji: 2018-03-29 09:57:00.
Zarządzenie nr 48.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

 Zarz Nr 48.2018 z dnia 09.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:41:18 | Data modyfikacji: 2018-04-03 10:10:40.
Zarządzenie nr 47.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.

Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa

 Zarządzenie 47.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-09 11:30:35.
Zarządzenie nr 46.2018

w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej - w drodze bezprzetargowej – na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego. 

 Zarządzenie o sprzedaży bezprzetargoweji - Al.Niepodległości 4A PSM.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-08 15:38:52.
Zarządzenie nr 45.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie Biuro Promocji i Kultury Miasta.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:44:16.
Zarządzenie nr 44.2018

w sprawie nie wykonania pierwokupu.

 zarządzenie 44.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:37:46.
Zarządzenie nr 43.2018

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 zarządzenie nr 43 z 2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:33:29.
Zarządzenie nr 42.2018

w sprawie powołania Rady Programowej do spraw Budżetu Obywatelskiego.

 Zarządzenie RPBO2.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:24:44.
Zarządzenie nr 41.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 ZarządzenieNr41-2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:24:23 | Data modyfikacji: 2018-02-28 10:15:38.
Zarządzenie nr 40.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 40.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-16 11:16:50.
Zarządzenie nr 39.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej -w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.

 Zarządzenie 39.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-16 11:15:04 | Data modyfikacji: 2018-02-26 10:22:54.
Zarządzenie nr 38.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej-w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie 38.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-16 11:14:54 | Data modyfikacji: 2018-02-26 10:24:27.
Zarządzenie nr 37.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie 37.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-16 11:14:43 | Data modyfikacji: 2018-02-26 10:26:15.
Zarządzenie nr 36.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Strategii Polityki Senioralnej Miasta pruszkowa na lata 2018-2022.

Strategia Polityki Senioralnej dla Miasta Pruszkowa na lata 2018-2022

 Zarządzenie 36.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-16 11:14:33 | Data modyfikacji: 2018-03-13 09:58:18.
Zarządzenie nr 35.2018

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów w Pruszkowie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Zarządzenie 35.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-16 11:14:24 | Data modyfikacji: 2018-02-16 11:28:12.
Zarządzenie nr 34.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 zarz nr 34.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:01:58 | Data modyfikacji: 2018-04-20 10:28:31.
Zarządzenie nr 33.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 Zarządzenie 33.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:01:46 | Data modyfikacji: 2018-02-09 11:15:28.
Zarządzenie nr 32.2018

w sprawie  zamiany nieruchomości .

 Zarządzenie 32.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-08 12:29:25.
Zarządzenie nr 31.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 31.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:56:34.
Zarządzenie nr 30.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarządzenie 30.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 15:54:22 | Data modyfikacji: 2018-02-09 11:17:01.
Zarządzenie nr 29.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 29.18..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:37:24.
Zarządzenie nr 28.2018

w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok.

 Zarządzenie BO kwota3.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:09:18 | Data modyfikacji: 2018-02-01 14:11:25.
Zarządzenie nr 27.2018

zmieniające Zarządzenie nr 111.2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w miecie Pruszkowie.

 Zarządzenie 27.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:09:09 | Data modyfikacji: 2018-02-09 11:20:20.
Zarządzenie nr 26.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie 26.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:09:00 | Data modyfikacji: 2018-02-09 11:22:18.
Zarządzenie nr 25.2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie.

 Zarządzenie 25.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:08:51 | Data modyfikacji: 2018-02-09 11:24:20.
Zarządzenie nr 24.2018

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

 Zarządzenie 24.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:08:40 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:27:04.
Zarządzenie nr 23.2018

w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 Zarządzenie 23.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-29 08:30:14.
Zarządzenie nr 22.2018

w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego.

 Zarządzenie ZBO3.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-29 08:27:01 | Data modyfikacji: 2018-02-01 14:07:51.
Zarządzenie nr 21.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 zarządzenie 21.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:53:10.
Zarządzenie nr 20.2018

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Zarzadzenie20_2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:05:28.
Zarządzenie nr 19.2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 zarządzenie 19.18..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:04:46 | Data modyfikacji: 2018-01-26 09:45:48.
Zarządzenie nr 18.2018

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 zarządzenie 18.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:04:36 | Data modyfikacji: 2018-01-26 09:44:19.
Zarządzenie nr 17.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

 Zarzadzenie 17_2018 z dn 18.01.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-18 15:46:58.
Zarządzenie nr 16.2018

zmieniające Zarządzenie nr 111.2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w miecie Pruszkowie.

 Zarządzenie 16.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-18 15:46:32 | Data modyfikacji: 2018-02-09 11:28:02.
Zarządzenie nr 15.2018

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie 15.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:17:16.
Zarządzenie nr 14.2018

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie 14.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:15:19.
Zarządzenie nr 13.2018

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 13.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-16 09:23:27.
Zarządzenie nr 12.2018
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-16 09:21:31.
Zarządzenie nr 11.2018

w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów, służących rozwojowi sportu na terenie miasta Pruszkowa, realizowanych w 2018 roku.

 Zarządzenie 11.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:27:56.
Zarządzenie nr 10.2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 1955 i młodszych, w różnych dyscyplinach sportu.

 Zarządzenie nr 10.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:25:03 | Data modyfikacji: 2018-01-10 15:32:49.
Zarządzenie nr 9.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 9_2018 dz. 44 obr. 26.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:24:52 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:31:24.
Zarządzenie nr 8.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 8_2018 dz. 22 obr. 26.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:24:41 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:29:49.
Zarządzenie nr 7.2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

 zarządzenie nr 7_2018 dz. 31_2 obr. 23. doc.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:24:30 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:28:16.
Zarządzenie nr 6.2018

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wnioskówo udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła i określenia kryteriów wyboru przedsięwzięć.

 Zarządzenie nr 6.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:23:36.
Zarządzenie nr 5.2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsdparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki.

 wyniki.turystyka.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:36:43.
Zarządzenie nr 4.2018

zmieniające Zarządzenie nr 190.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

 zarządzenie 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:34:02.
Zarządzenie nr 3.2018

zmieniające Zarządzenie nr 189.2017 z dnia 12 grudnia 2017r.

 zarządzenie 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:32:27.
Zarządzenie nr 2.2018

w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miasta Pruszkowa na potrzeby realizacji projektu "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie nr POIS 02.05.00-00-0002/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 Zarządzenie 2.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:31:08 | Data modyfikacji: 2018-08-28 14:33:38.
Zarządzenie nr 1.2018

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt.

Zarządzenie nr 1/2018

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-01-03 16:01:24 | Data modyfikacji: 2018-01-03 16:02:11.
Data wprowadzenia: 2018-01-03 16:01:24
Data modyfikacji: 2018-01-03 16:02:11
Opublikowane przez: Jan Starzyński