Zarządzenia Prezydenta 2017
Zarządzenie nr 117.2017
2017-08-03 08:20:59
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.  ...więcej

Zarządzenie nr 116.2017
2017-08-01 09:10:25
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 115.2017
2017-07-31 14:46:19
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Zarządzenie Nr 115.2017Prezydenta Miasta Pruszkowaz dnia 26 lipca 2017r.w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4,  ...więcej

Zarządzenie nr 114.2017
2017-07-31 08:59:20
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 113.2017
2017-07-31 08:57:37
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 112.2017
2017-07-31 08:55:46
w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych miasta Pruszkowa.    ...więcej

Zarządzenie nr 111.2017
2017-07-31 08:54:57
w sprawie powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 110.2017
2017-07-21 14:11:48
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.  ...więcej

Zarządzenie nr 109.2017
2017-07-21 14:08:30
zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005r.w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 108.2017
2017-07-21 14:08:20
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 107.2017
2017-07-21 14:08:09
  ...więcej

Zarządzenie nr 106.2017
2017-07-21 14:07:59
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 105.2017
2017-07-21 14:04:41
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - w drodze bezprzetargowej –na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczysteg.  ...więcej

Zarządzenie nr 104.2017
2017-07-21 14:03:52
W sprawie nabycia udziałów w zabudowanej nieruchomości .  ...więcej

Zarządzenie nr 103.2017
2017-07-21 13:53:20
  ...więcej

Zarządzenie nr 102.2017
2017-07-21 13:51:40
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie, przy ul. Mostowej 6.  ...więcej

Zarządzenie nr 101.2017
2017-07-07 13:51:50
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora.  ...więcej

Zarządzenie nr 100.2017
2017-07-06 12:01:26
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 99.2017
2017-07-05 12:14:23
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urz edzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 98.2017
2017-07-04 12:20:42
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 117
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl