Zarządzenia Prezydenta 2016
Zarządzenie nr 137.2016
2016-12-06 13:59:19
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 136.2016
2016-12-06 13:59:07
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  ...więcej

Zarządzenie nr 135.2016
2016-12-06 13:58:56
w sprawie mianowania członków Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 134.2016
2016-12-02 13:20:52
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 133.2016
2016-12-02 10:10:56
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych.  ...więcej

Zarządzenie nr 132.2016
2016-12-01 12:28:54
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. pol  ...więcej

Zarządzenie nr 131.2016
2016-12-01 12:28:44
w sprawie powołania zespołu ds. ograniczenia uciążliwości hałasu lotniczego nad Pruszkowem.  ...więcej

Zarządzenie nr 130.2016
2016-12-01 12:28:32
w sprawie powołania komisji egziminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  ...więcej

Zarządzenie nr 129.2016
2016-12-01 12:28:19
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 128.2016
2016-11-28 12:48:03
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 127.2016
2016-11-23 12:51:19
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 126.2016
2016-11-23 12:50:50
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 125.2016
2016-11-22 09:16:19
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 124.2016
2016-11-22 09:15:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 123.2016
2016-11-22 09:15:33
w sprawie: projektu wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017 - 2031.  ...więcej

Zarządzenie nr 122.2016
2016-11-22 09:15:22
w sprawie: projektu budżetu Miasła Pruszkowa na 2017 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 121.2016
2016-11-10 08:58:24
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 120.2016
2016-10-28 14:11:06
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 119.2016
2016-10-28 14:10:56
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 118.2016
2016-10-28 14:10:47
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.      ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 158
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl