Zarządzenia Prezydenta 2017
Zarządzenie nr 185.2017
2017-12-06 12:23:22
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2018 rok realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  ...więcej

Zarządzenie nr 184.2017
2017-12-06 09:32:54
w sprawie: powołania komisji konkursowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 183.2017
2017-12-05 15:04:07
  ...więcej

Zarządzenie nr 182.2017
2017-12-05 15:03:55
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 181.2017
2017-12-05 14:51:31
  ...więcej

Zarządzenie nr 180.2017
2017-12-05 14:51:18
  ...więcej

Zarządzenie nr 179.2017
2017-12-05 12:27:07
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  ...więcej

Zarządzenie nr 178.2017
2017-11-29 09:42:21
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 176.2017
2017-11-28 12:58:49
w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy" w Pruszkowie oraz ustalenia Regulaminu pracy tej Komisji.  ...więcej

Zarządzenie nr 175.2017
2017-11-28 12:21:26
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata nas stanowisko dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S.Woydy w Pruszkowie oraz ustalenia Regulaminu pracy tej Komisji.  ...więcej

Zarządzenie nr 174.2017
2017-11-22 14:46:24
w sprawiepowołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 173.2017
2017-11-22 14:46:16
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 172.2017
2017-11-22 14:46:08
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 171.2017
2017-11-22 14:45:57
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 170.2017
2017-11-22 14:45:48
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 169.2017
2017-11-22 14:45:26
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 168.2017
2017-11-22 14:45:15
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 167.2017
2017-11-17 13:55:58
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie -na rzecz nowo powoływanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie-  nieruchomości gruntowych będących dotychczas w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Obiekt&oacut  ...więcej

Zarządzenie nr 166.2017
2017-11-17 13:54:42
  ...więcej

Zarządzenie nr 165.2017
2017-11-17 13:54:31
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/Partnerów-podmiotów wykonujących działaslność lecznicząna terenie województwa Mazowieckiego do projektu pod nazwą "Program wczesnego diagnozowania chorób kr  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 204
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl