Uchwała nr XXXIV.352.2021

Uchwała nr XXXIV.352.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV.352.2021.doc

Uzasadnienie do projektu uchwały.docx

UCHWAŁA NR XXXIV.352.2021 z załącznikami.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-19 13:22:08.
Uchwała nr XXXIV.351.2021

Uchwała nr XXXIV.351.2021 z 11.02.2021 - WPF - uchwała Rady Miasta w sprawie WPF 2021-2045 (uchwała z elektrornicznym podpisem wygenerowana z systemu Bestia)

Uchwała nr XXXIV.351.2021 z 11.02.2021 - WPF.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:22:26.
Uchwała nr XXXIII.350.2021

Uchwała nr XXXIII.350.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Miasta Pruszkowa na 2021

Uchwała XXXIII.350.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.350.2021.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:06:36.
Uchwała nr XXXIII.349.2021

Uchwała nr XXXIII.349.2021 w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała XXXIII.349.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.349.2021.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:03:13.
Uchwała nr XXXIII.348.2021

Uchwała nr XXXIII.348.2021 w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała XXXIII.348.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.348.2021.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:00:57.
Uchwała nr XXXIII.347.2021

Uchwała nr XXXIII.347.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa (skarga Stowarzyszenia Za Pruszków)

Uchwała XXXIII.347.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.347.2021.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:55:22 | Data modyfikacji: 2021-02-17 17:59:16.
Uchwała nr XXXIII.346.2021

Uchwała nr XXXIII.346.2021 w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta Pruszkowa

Uchwała XXXIII.346.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.346.2021.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:52:58.
Uchwała nr XXXIII.345.2021

Uchwała nr XXXIII.345.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Miasta Pruszkowa

Uchwała XXXIII.345.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.345.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa.doc

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII.345.2021.doc

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII.345.2021.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:50:09.
Uchwała nr XXXIII.344.2021

Uchwała nr XXXIII.344.2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030.

Uchwała XXXIII.344.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:43:34.
Uchwała nr XXXIII.343.2021

Uchwała nr XXXIII.343.2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

Uchwała XXXIII.343.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:42:09.
Uchwała nr XXXIII.342.2021

Uchwała nr XXXIII.342.2021 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzania.

Uchwała XXXIII.342.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:39:33.
Uchwała nr XXXIII.341.2021

Uchwała nr XXXIII.341.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII.450.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3  w Pruszkowie oraz nadania mu statutu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:37:26.
Uchwała nr XXXIII.340.2021

Uchwała nr XXXIII.340.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.

Uchwała XXXIII.340.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:34:56 | Data modyfikacji: 2021-02-17 17:36:34.
Uchwała nr XXXIII.339.2021

Uchwała nr XXXIII.339.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.

Uchwała nr XXXIII.339.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:25:28.
Uchwała nr XXXIII.338.2021

Uchwała nr XXXIII.338.2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Uchwała nr XXXIII.338.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:23:21.
Uchwała nr XXXIII.337.2021

Uchwała nr XXXIII.337.2021 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Pruszkowa nr XXV.262.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.

Uchwała nr XXXIII.337.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:21:56.
Uchwała nr XXXIII.336.2021

Uchwała nr XXXIII.336.2021 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa za lata 2018-2019.

Uchwała nr XXXIII.336.2021.pdf

Załącznik do uchwały nr XXXIII.336.2021 - RAPORT z POŚ Pruszków.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:19:38.
Uchwała nr XXXIII.335.2021

Uchwała nr XXXIII.335.2021 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pruszkowskim dot. przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej w Pruszkowie.

Uchwała nr XXXIII.335.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:17:48.
Uchwała nr XXXIII.334.2021

Uchwała nr XXXIII.334.2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków.

Uchwala nr XXXIII.334.2021.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII.334.2021 z dn. 28.01.2021 r.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII.334.2021 z dn. 28.01.2021 r.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 15:49:35.
Data wprowadzenia: 2021-02-17 15:49:35
Opublikowane przez: Anna Seliga