Uchwała nr XXXI.333.2020

Uchwała nr XXXI.333.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

UCHWAŁA NR XXXI.333.2020.pdf

Uchwała nr XXXI.333.2020 - przekazanie petycji.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:33:18.
Uchwała nr XXXI.332.2020

Uchwała nr XXXI.332.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa

UCHWAŁA NR XXXI.332.2020.pdf

Uchwała nr XXXI.332.2020 - przekazanie petycji.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:32:35.
Uchwała nr XXXI.331.2020

Uchwała nr XXXI.331.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXI.331.2020.pdf

Uchwała nr XXXI.331.2020 - przekazanie petycji.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:30:56.
Uchwała nr XXXI.330.2020

Uchwała nr XXXI.330.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

UCHWAŁA NR XXXI.330.2020.pdf

Uchwała nr XXXI.330.2020 ws. Komisji Inwentaryzacyjnej 17.12.2020.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:29:59.
Uchwała nr XXXI.329.2020

Uchwała nr XXXI.329.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ewy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

UCHWAŁA NR XXXI.329.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:28:53.
Uchwała nr XXXI.328.2020

Uchwała nr XXXI.328.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spacerowej oraz zgody na odstąpienia   od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

UCHWAŁA NR XXXI.328.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:28:19.
Uchwała nr XXXI.327.2020

Uchwała nr XXXI.327.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała XXXI.327.2020 sieć przedszkoli.doc

UCHWAŁA NR XXXI.327.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 11:28:42.
Uchwała nr XXXI.326.2020

Uchwała nr XXXI.326.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

UCHWAŁA NR XXXI.326.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 11:28:08 | Data modyfikacji: 2021-02-01 13:27:33.
Uchwała nr XXXI.325.2020

Uchwała nr XXXI.325.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wykonawczego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Gminą Miastem Piastów i Powiatem Pruszkowskim dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn.: „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską”

UCHWAŁA NR XXXI.325.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:08:08.
Uchwała nr XXXI.324.2020

Uchwała nr XXXI.324.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX.224.2020 Rady Miasta Pruszkowa  z dnia 23.04.2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Pruszków

UCHWAŁA NR XXXI.324.2020.pdf

UCHWAŁA NR XXXI.324.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:07:34.
Uchwała nr XXXI.323.2020

Uchwała nr XXXI.323.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszków, Gminą Ożarów Mazowiecki, Gminą Michałowice, Miastem Piastów i dzielnicą Ursus m.st. Warszawy przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu granic Aglomeracji Pruszków

UCHWAŁA NR XXXI.323.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:06:49.
Uchwała nr XXXI.322.2020

Uchwała nr XXXI.322.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa - Kwartał Porcelit - Obszar I

Uchwała nr XXXI.322.2020 z załącznikami i uzasadnieniem.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:06:04.
Uchwała nr XXXI.321.2020

Uchwała nr XXXI.321.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie

Uchwała nr XXXI.321.2020 z załącznikiem+uzasadnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:05:08.
Uchwała nr XXXI.320.2020

Uchwała nr XXXI.320.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXI.320.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:04:28.
Uchwała nr XXXI.319.2020

Uchwała nr XXXI.319.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych

UCHWAŁA NR XXXI.319.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:03:19.
Uchwała nr XXXI.318.2020

Uchwała nr XXXI.318.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

UCHWAŁA NR XXXI.318.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-01 09:02:21.
Uchwała nr XXXI.317.2020

Uchwała nr XXXI.317.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa  na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXI.317.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-29 13:54:05.
Uchwała nr XXXI.316.2020

Uchwała nr XXXI.316.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia udziałów do Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.z siedzibą w Pruszkowie.

UCHWAŁA NR XXXI.316.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-29 13:52:30.
Uchwała Nr XXX.315.2020

Uchwała Nr XXX.315.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na  Prezydenta Miasta Pruszkowa (skarga z dnia 20 października 2020 roku)

UCHWAŁA NR XXX.315.2020.pdf

UCHWAŁA Nr XXX.315.2020 Uchwała dot. rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2020 r.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:46:07.
Uchwała Nr XXX.314.2020

Uchwała Nr XXX.314.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na  Prezydenta Miasta Pruszkowa (skarga z dnia 15 września 2020 roku)

UCHWAŁA NR XXX.314.2020.pdf

UCHWAŁA Nr XXX.314.2020 dot. skargi z dnia 15 wrzesnia br.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:44:39.
Uchwała Nr XXX.313.2020

Uchwała Nr XXX.313.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na  Prezydenta Miasta Pruszkowa (skarga z dnia 6 października 2020 roku)

UCHWAŁA NR XXX.313.2020.pdf

UCHWAŁA Nr XXX.313.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 października 2020 r.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:42:38.
Uchwała Nr XXX.312.2020

Uchwała Nr XXX.312.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, znajdujących się na terenie Miasta Pruszkowa, w ramach Stypendium Miasta Pruszkowa

UCHWAŁA NR XXX.312.2020.pdf

UCHWAŁA nr XXX.312.2020 w sprawie regulaminu Stypendium.doc

Załącznik do Uchwały Nr XXX.312.2020 - Regulamin stypendium Miasta Pruszkowa.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:40:14 | Data modyfikacji: 2021-01-14 14:55:14.
Uchwała Nr XXX.311.2020

Uchwała Nr XXX.311.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji   Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”,

UCHWAŁA NR XXX.311.2020.pdf

UCHWAŁA nr XXX.311.2020 - program wspierania edukacji.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:38:34.
Uchwała Nr XXX.310.2020

Uchwała Nr XXX.310.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 Ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

UCHWAŁA NR XXX.310.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:35:07.
Uchwała Nr XXX.309.2020

Uchwała Nr XXX.309.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego  z miastem Piastów, dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii nr 7, łączącej obszar miasta Pruszkowa z obszarem miasta Piastowa

UCHWAŁA NR XXX.309.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:33:47.
Uchwała Nr XXX.308.2020

Uchwała Nr XXX.308.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2021 rok,

UCHWAŁA NR XXX.308.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:31:00.
Uchwała Nr XXX.307.2020

Uchwała  Nr XXX.307.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja – Mostowa

UCHWAŁA NR XXX.307.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:29:44.
Uchwała Nr XXX.306.2020

Uchwała  Nr XXX.306.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy ul. Magazynowa, brak zał. graficznego

UCHWAŁA NR XXX.306.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:28:27.
Uchwała Nr XXX.305.202

Uchwała Nr XXX.305.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXX.305.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:27:03.
Uchwała Nr XXX.304.2020

Uchwała  Nr XXX.304.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020 – 2038

UCHWAŁA NR XXX.304.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:25:34.
Uchwała Nr XXX.303.2020

Uchwała  Nr XXX.303.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa.

UCHWAŁA NR XXX.303.2020.pdf

UCHWAŁA NR XXX.303.2020 Konsultacje -projekt z autopoprawkami.doc

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.303.2020 - wzór wniosku.doc

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX.303.2020 - wzór poparcia mieszkańców.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 08:24:11.
Uchwała Nr XXIX.302.2020

Uchwała Nr XXIX.302.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

UCHWAŁA NR XXIX.302.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:31:26.
Uchwała Nr XXIX.301.2020

Uchwała Nr XXIX.301.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa

UCHWAŁA NR XXIX.301.2020.pdf

UCHWAŁA Nr XXIX.301.2020 Przekazanie skargi - Za Pruszków.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:30:01.
Uchwała Nr XXIX.300.2020

Uchwała Nr XXIX.300.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa,

UCHWAŁA NR XXIX.300.2020.pdf

UCHWAŁA Nr XXIX.300.2020 Przekazanie skargi.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:28:15.
Uchwała Nr XXIX.299.2020

Uchwała  Nr XXIX.299.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego,

UCHWAŁA NR XXIX.299.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:26:45.
Uchwała Nr XXIX.298.2020

Uchwała Nr XXIX.298.2020 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VI. 42. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie  z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania   nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

UCHWAŁA NR XXIX.298.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:25:16.
Uchwała Nr XXIX.297.2020

Uchwała  Nr XXIX.297.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – obszar „Staszica” – ul. Dobra – ul. Śląska – ul. Piwna,

UCHWAŁA NR XXIX.297.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:18:43 | Data modyfikacji: 2021-01-07 09:20:14.
Uchwała Nr XXIX.296.2020

Uchwała  Nr XXIX.296.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – obszar Malichy – ul. Sadowa róg ul. Spacerowej,

UCHWAŁA NR XXIX.296.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:17:39.
Uchwała Nr XXIX.295.2020

Uchwała  Nr XXIX.295.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego – Obszar II, (brak załącznika graficznego)

UCHWAŁA NR XXIX.295.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:16:29.
Uchwała Nr XXIX.294.2020

Uchwała  Nr XXIX.294.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza – Zdziarską – Brzezińskiego – Obszar I, brak załącznika graficznego

UCHWAŁA NR XXIX.294.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:14:47.
Uchwała Nr XXIX.293.2020

Uchwała  Nr XXIX.293.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kowalskiej”,

UCHWAŁA NR XXIX.293.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:13:13.
Uchwała Nr XXIX.292.2020

Uchwała  Nr XXIX.292.2020 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie  z dnia 28 styczna 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,

UCHWAŁA NR XXIX.292.2020.pdf

OPŁATY TARGOWE uchwała XXIX.292.2020.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:12:00.
Uchwała Nr XXIX.291.2020

Uchwała  Nr XXIX.291.2020 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie,

UCHWAŁA NR XXIX.291.2020.pdf

Regulamin Targowisk Uchwała XXIX.291.2020 ZMIANA (1).doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:09:57.
Uchwała Nr XXIX.290.2020

Uchwała  Nr XXIX.290.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 r.,

UCHWAŁA NR XXIX.290.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:08:35.
Uchwała Nr XXIX.289.2020

Uchwała  Nr XXIX.289.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020 – 2038,

UCHWAŁA NR XXIX.289.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:06:10.
Uchwała nr XXVIII.288.2020

Uchwała nr XXVIII.288.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

UCHWAŁA NR XXVIII.288.2020.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII.288.2020 Przekazanie skargi.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:50:11.
Uchwała nr XXVIII.287.2020

Uchwała nr XXVIII.287.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap. (Brak załącznika graficznego - mapy, zbyt duży format do zeskanowania)

UCHWAŁA NR XXVIII.287.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:47:11.
UCHWAŁA NR XXVIII.286.2020

Uchwała nr XXVIII.286.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczącego zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Pruszkowie.

UCHWAŁA NR XXVIII.286.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:44:18.
UCHWAŁA NR XXVIII.285.2020

Uchwała nr XXVIII.285.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Województwem Mazowieckim, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od   skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów.”

UCHWAŁA NR XXVIII.285.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:42:23.
UCHWAŁA NR XXVIII.284.2020

Uchwała nr XXVIII.284.2020 z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie i nadania jej Statutu.

UCHWAŁA NR XXVIII.284.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:40:37.
UCHWAŁA NR XXVIII.283.2020

Uchwała nr XXVIII.283.2020 z dnia 24 września 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa  na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII.283.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:38:54.
UCHWAŁA NR XXVIII.282.2020

Uchwała nr XXVIII.282.2020 z dnia 24 września 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020 – 2038

UCHWAŁA NR XXVIII.282.2020.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII.282.2020.doc

załącznik 1 Tabela WPF.doc

załącznik 2 Tabela Przedsięwzięcia.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:36:47.
UCHWAŁA NR XXVIII.281.2020

Uchwała nr XXVIII.281.2020 z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIX.209.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę nr XII.134.2019 Rady Miasta w Pruszkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych

UCHWAŁA NR XXVIII.281.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:34:28.
Uchwała nr XXVIII.280.2020

Uchwała nr XXVIII.280.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy  Miasta Pruszków na lata 2019-2040”.

UCHWAŁA NR XXVIII.280.2020.pdf

UCHWAŁA nr_XXVIII.280.2020.doc

Załącznik do uchwały nr XXVIII.280.2020 Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasto Pruszków_.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:21:42.
Uchwała nr XXVI.279.2020

Uchwała Nr XXVII.279.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 16.09.2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2020 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:14:47.
Uchwała nr XXVI.278.2020

Uchwała Nr XXVI.278.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 2.09.2020 r w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:14:26.
Uchwała nr XXVI.277.2020

Uchwała Nr XXVI.277.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 2.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:14:08.
Uchwała nr XXVI.276.2020

Uchwała Nr XXVI.276.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 2.09.2020 r w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przeznaczenia działek nr 158_3 i 158_4 w planie zagospodarowania przestrzennego.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:13:31.
Uchwała nr XXVI.275.2020

Uchwała Nr XXVI.275.2020 Rady Miasta Pruszkowa 2.09.2020 r w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:05:26.
Uchwała nr XXVI.274.2020

Uchwała Nr XXVI.274.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 2.09.2020 r - Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:05:08.
Uchwała nr XXVI.273.2020

Uchwała Nr XXVI.273.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 2.09.2020 r - Przebudowa ul. Spacerowej.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:04:25.
Uchwała nr XXVI.272.2020

Uchwała Nr XXVI.272.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 2.09.2020 r w sprawie zmiany przebiegu granicy obrębów ewidencyjnych 142102_1.0018, 142102_1.0019 miasta Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-29 09:04:01.
Uchwała nr XXVI.271.2020

Uchwała nr XXVI.271.2020 w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa oraz przeznaczenia tych dochodów.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-03 10:27:33.
Uchwała nr XXVI.270.2020

Uchwała nr XXVI.270.2020 w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-03 10:25:26.
Uchwała Nr XXVI.269.2020

Uchwała Nr XXVI.269.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za 2019r

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-02 15:50:32.
Uchwała Nr XXVI.268.2020

Uchwała nr XXVI.268.2020 w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Pruszkowa za 2019 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-02 15:50:15.
Uchwała nr XXV.267.2020

Uchwała nr XXV.267.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o interpretację indywidualną z Ministerstwa Finansów..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:16:36.
Uchwała nr XXV.266.2020

Uchwała nr XXV.266.2020 w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:11:41.
Uchwała nr XXV.265.2020

Uchwała nr XXV.265.2020 w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:07:21.
Uchwała nr XXV.264.2020

Uchwała nr XXV.264.2020 w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:03:01.
Uchwała nr XXV.263.2020

Uchwała nr XXV.263.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:56:58.
Uchwała nr XXV.262.2020

Uchwała nr XXV.262.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:56:20.
Uchwała nr XXV.261.2020

Uchwała nr XXV.261.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Pruszków na rok szkolny 2020-2021..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:54:26.
Uchwała nr XXV.260.2020

Uchwała nr XXV.260.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:52:37.
Uchwała nr XXV.259.2020

Uchwała nr XXV.259.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:50:20.
Uchwała nr XXV.258.2020

Uchwała nr XXV.258.2020 w sprawie wniesienia udziałów do TBS _Zieleń Miejska_ Sp. z o.o..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:48:59.
Uchwała nr XXV.257.2020

Uchwała nr XXV.257.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2020 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:46:39.
Uchwała nr XXV.256.2020

Uchwała nr XXV.256.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020 - 2038..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 10:44:57 | Data modyfikacji: 2020-07-14 10:47:07.
Uchwała nr XXIV.255.2020

Uchwała nr XXIV.255.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:07:12.
Uchwała_nr_XXIII.254.2020

Uchwała_nr_XXIII.254.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:59:31.
Uchwała_nr_XXIII.253.2020

Uchwała_nr_XXIII.253.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:58:07.
Uchwała_nr_XXIII.252.2020

Uchwała_nr_XXIII.252.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:56:52.
Uchwała_nr_XXIII.251.2020

Uchwała_nr_XXIII.251.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:54:28.
Uchwała_nr_XXIII.250.2020

Uchwała_nr_XXIII.250.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:53:18.
Uchwała_nr_XXIII.249.2020

Uchwała_nr_XXIII.249.2020.pdf

Załącznik_nr_1_Uchwały_nr_XXIII.249.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:51:43.
Uchwała_nr_XXIII.248.2020

Uchwała_nr_XXIII.248.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:50:42.
Uchwała_nr_XXIII.247.2020

Uchwała_nr_XXIII.247.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:48:11.
Uchwała_nr_XXIII.246.2020

Uchwała_nr_XXIII.246.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:45:28.
Uchwała_nr_XXIII.245.2020

Uchwała_nr_XXIII.245.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:43:06.
Uchwała_nr_XXIII.244.2020

Uchwała_nr_XXIII.244.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:40:41.
Uchwała_nr_XXIII.243.2020

Uchwała_nr_XXIII.243.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:34:56.
Uchwała_nr_XXIII.242.2020

Uchwała_nr_XXIII.242.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:33:46.
Uchwała_nr_XXIII.241.2020

Uchwała_nr_XXIII.241.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:17:46.
Uchwała_nr_XXIII.240.2020

Uchwała_nr_XXIII.240.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:15:25.
Uchwała_nr_XXIII.239.2020

Uchwała_nr_XXIII.239.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:14:02.
Uchwała_nr_XXIII.238.2020

Uchwała_nr_XXIII.238.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:09:44.
Uchwała_nr_XXIII.237.2020

Uchwała_nr_XXIII.237.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:08:26.
Uchwała_nr_XXIII.236.2020

Uchwała_nr_XXIII.236.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:07:17.
Uchwała_nr_XXIII.235.2020

Uchwała_nr_XXIII.235.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:05:51.
Uchwała_nr_XXIII.234.2020

Uchwała_nr_XXIII.234.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 12:51:10.
Uchwała_nr_XXIII.233.2020

Uchwała_nr_XXIII.233.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-12 12:49:43.
Uchwała nr XXII.232.2020 zmieniająca uchwałę z
dnia 30 stycznia 2020 r. nr XVII/181/2020 w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.

Uchwała_Nr_XXII.232.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-19 15:49:22.
Uchwała nr XX.231.2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2020 - 2038.

Uchwała_nr_XX.231.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:52:00.
Uchwała nr XX.230.2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2020 rok.

Uchwała_nr_XX.230.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:51:49.
Uchwała nr XX.229.2020 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta
Pruszkowa na których zamieszkują mieszkańcy
oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała_nr_XX.229.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:51:37.
Uchwała nr XX.228.2020 w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi odbieranymi od
właścicieli nieruchomości na terenie miasta
Pruszkowa oraz określenia stawki takiej opłaty

Uchwała_nr_XX.228.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:51:20.
Uchwała nr XIX.227.2020 w sprawie przekazania
petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Pruszkowa.

Uchwała_nr_XIX.227.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:51:08.
Uchwała nr XIX.226.2020 w sprawie przekazania
skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Pruszkowa.

Uchwała_nr_XIX.226.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:50:55.
Uchwała nr XIX.225.2020 w sprawie przekazania
skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Pruszkowa.

Uchwała_nr_XIX.225.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:50:43.
Uchwała nr XIX.224.2020 w sprawie ustalenia
przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie
Gminy Miasto Pruszków.

Uchwała_nr_XIX.224.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:50:29.
Uchwała nr XIX.223.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą
Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim,
dotyczącego zadania inwestycyjnego „Przebudowa
i rozbudowa drogi nr 3135W – ul. Warsztatowej i
ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi nr 3131W
ul. Warszawskiej w Piastowie – ul. Broniewskiego
wg etapu II (DP nr 3135W) od km 0+241 do 0+704 o
długości 463 m”.

Uchwała_nr_XIX.223.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:50:18.
Uchwała nr XIX.222.2020 uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Gminą
Brwinów dotyczącego współpracy przy realizacji
zadania pn.: „Budowa ul. Działkowej na odcinku
od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa
Włochy – Grodzisk Mazowiecki do ul.
Dębowej”.

Uchwała_nr_XIX.222.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:49:56.
Uchwała nr XIX.221.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie Umowy pomiędzy Gminą Miastem
Pruszków i Województwem Mazowieckim dotyczącej
rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719
z ul. Niepodległości w Pruszkowie w zakresie
oświetlenia.

Uchwała_nr_XIX.221.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:49:40.
Uchwała nr XIX.220.2020 w sprawie zawarcia umowy
pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Województwem
Mazowieckim dotyczącej rozbudowy skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Przyszłości w
Pruszkowie w zakresie oświetlenia

Uchwała_nr_XIX.220.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:49:27.
Uchwała nr XIX.219.2020w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto
Pruszków a Miastem Stołecznym Warszawa, w
imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg
Miejskich i firmą Nextbike Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie dotyczącego współpracy w
zakresie integracji systemów: Pruszkowskiego
Roweru Miejskiego oraz Warszawskiego Roweru
Publicznego.

Uchwała_nr_XIX.219.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:49:15.
Uchwała nr XIX.218.2020 w sprawie określenia
sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok
2020 na terenie Gminy Miasto Pruszków.

Uchwała_nr_XIX.218.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:49:00.
Uchwała nr XIX.217.2020 w sprawie zwolnienia w
części z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Uchwała_nr_XIX.217.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:48:48.
Uchwała nr XIX.216.2020 w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym na terenie Miasta Pruszkowa.

Uchwała_ nr _ XIX.216.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:48:36.
Uchwała nr XIX.215.2020 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała_nr_XIX.215.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:48:24.
Uchwała nr XIX.214.2020 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Pruszkowa.

Uchwała_nr_XIX.214.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:48:07.
Uchwała nr XIX.213.2020 w sprawie założenia
Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Pruszkowie

Uchwała_nr_XIX.213.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:47:56.
XIX.212.2020 z 23.04.2020_przedłużenie terminów
płatności

URMP nr XIX.212.2020 z 23.04.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-30 16:06:34 | Data modyfikacji: 2020-04-30 16:06:48.
XIX.211.2020 z 23.04.2020_zmiany w budżecie
miasta

URMP nr XIX.211.2020 z 23.04.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-30 16:04:59.
XIX.210.2020 z 23.04.2020_zmiany w WPF

URMP nr XIX.210.2020 z 23.04.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-30 16:03:41.
XIX.209.2020 z 23.04.2020_zmieniająca uchwałę
XII.134.2019

URMP nr XIX.209.2020 z 23.04.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-30 16:01:38.
XIX.208.2020 z 23.04.2020_pomoc finansowa dla
Województwa Mazowieckiego

URMP nr XIX.208.2020 z 23.04.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:56:32.
XIX.207.2020 z 23.04.2020_pomoc finansowa dla
Województwa Mazowieckiego

URMP nr XIX.207.2020 z 23.04.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:55:02.
XIX.206.2020 z 23.04.2020_pomoc finansowa dla
Powiatu Pruszkowskiego

URMP nr XIX.206.2020 z 23.04.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:53:08.
XVIII.205.2020_rozpatrzenie_petycji

XVIII.205.2020_rozpatrzenie_petycji.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:11:35.
XVIII.204.2020_rozpatrzenie_petycji

XVIII.204.2020_rozpatrzenie_petycji.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:10:56.
XVIII.203.2020_rozpatrzenie_skargi

XVIII.203.2020_rozpatrzenie_skargi.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:09:16.
XVIII.202.2020_przekazanie_wniosku_do_KSWiP

XVIII.202.2020_przekazanie_wniosku_do_KSWiP.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:08:15.
XVIII.201.2020_zmiany_w_składach_osobowych_komisj
i

XVIII.201.2020_zmiany_w_składach_osobowych_komisji.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:07:01.
XVIII.200.2020_stanowisko_w_sprawie_nowych_inwesty
cji_kolejowych_

XVIII.200.2020_stanowisko_w_sprawie_nowych_inwestycji_kolejowych_.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:06:12.
XVIII.199.2020_opieka_nad_zwierzętami_bezdomnymi

XVIII.199.2020_opieka_nad_zwierzętami_bezdomnymi.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:05:36.
XVIII.198.2020_wyrażenie_zgody_na_na_zawarcie_umo
wy_dzierżawy_nieruchomości

XVIII.198.2020_wyrażenie_zgody_na_na_zawarcie_umowy_dzierżawy_nieruchomości.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:05:00.
XVIII.197.2020_sprostowanie_załącznika_graficzne
godo_uchwały_XVII.177.2020

XVIII.197.2020_sprostowanie_załącznika_graficznegodo_uchwały_XVII.177.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:04:23.
XVIII.196.2020_porozumienie_z_Powiatem-dot.udostę
pnienia drogi

XVIII.196.2020_porozumienie_z_Powiatem_dot._udostępnienia_drogi.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:03:45 | Data modyfikacji: 2020-05-06 13:20:50.
XVIII.195.2020_porozumienie_z_Powiatem_dot._budowy
_wiaduktu

XVIII.195.2020_porozumienie_z_Powiatem_dot._budowy_wiaduktu.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:03:15.
XVIII.194.2020_porozumienie_z_Powiatem_dot._ul_Pol
nej

XVIII.194.2020_porozumienie_z_Powiatem_dot._ul_Polnej.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:02:41.
XVIII.193.2020_zmiany_w_Honorowy_Obywatel_Miasta_P
ruszkowa

XVIII.193.2020_zmiany_w_Honorowy_Obywatel_Miasta_Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:02:11.
XVIII.192.2020_zmiany_w_budżecie

XVIII.192.2020_zmiany_w_budżecie.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:01:15.
XVIII.191.2020_zmiany_w_wpf

XVIII.191.2020_zmiany_w_wpf.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:59:58.
Uchwała nr XVII_190_2020 - Stanowisko dotyczące
możliwości naruszenia zakazu wynikającego z
art._24f_ust.1_ustawy_o_samorządzie_gminnym przez
Radną Elizę Kurzelę

Uchwała nr XVII_190_2020_stanowisko_dot_możliwości_naruszenia_zakazu_wynikającego_z_art._24f_ust.1_ustawy_o_samorządzie_gminnym_przez_Radną_Elizę_Kurzelę.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:34:59.
Uchwała nr XVII_189_2020_rozpatrzenie_skargi

Uchwała nr XVII_189_2020_rozpatrzenie_skargi.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:28:52.
Uchwała nr XVII_188_2020_rozpatrzenie_skargi

Uchwała nr XVII_188_2020_rozpatrzenie_skargi.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:28:08.
Uchwała nr XVII_187_2020_rozpatrzenie_petycji

Uchwała nr XVII_187_2020_rozpatrzenie_petycji.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:27:20.
Uchwała nr XVII_186_2020-przekazanie petycji do
Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

Uchwała nr XVII_186_2020_przekazanie_petycji_do_Komisji_Skarg,Wniosków_i_Petycji.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:26:44.
Uchwała nr XVII_185_2020-przekazanie skargi do
Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

Uchwała nr XVII_185_2020_przekazanie_skargi_do_Komisji_Skarg,Wniosków_i_Petycji.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:21:43.
Uchwała nr
XVII_184_2020_zmiany_w_składach_osobowych_komisji

Uchwała nr XVII_184_2020_zmiany_w_składach_osobowych_komisji.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:15:50.
Uchwała nr XVII_183_2020

Uchwała nr XVII_183_2020.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:02:01.
Uchwała nr XVII_182_2020

Uchwała nr XVII_182_2020.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:01:25.
Uchwała nr XVII_181_2020

Uchwała nr XVII_181_2020.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:00:50.
Uchwała nr XVII_180_2020

Uchwała nr XVII_180_2020.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:59:35.
Uchwała nr XVII_179_2020

Uchwała nr XVII_179_2020.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:59:01.
Uchwała nr XVII_178_2020

Uchwała nr XVII_178_2020.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:57:42.
Uchwała nr XVII_177_2020

Uchwała nr XVII_177_2020.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:56:44.
Uchwała nr XVII_176_2020_zaciągnięcie_kredytu

Uchwała nr XVII_176_2020_zaciągnięcie_kredytu.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:55:46.
Uchwała nr XVII_175_2020_zmiany_do_budżetu

Uchwała nr XVII_175_2020_zmiany_do_budżetu.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:54:07.
Uchwała nr XVII.174.2020-zmiany w WPF

XVII_174_2020_zmiany_w_WPF.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 08:45:01.
Uchwała nr XVI.173.2020

Uchwała nr XVI.173.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038.

Uchwała_nr_XVI.173.2020_z_dnia_15.01.2020_-_uchwalenie_WPF_na_lata_2020-2038.PDF

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-21 09:54:55.
Data wprowadzenia: 2020-01-21 09:54:55
Opublikowane przez: Anna Seliga