uchwała XLI.427.2017

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 U C H W A Ł A Nr XLI.427.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 14:00:43 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:05:24.
uchwała XLI.426.2017

w sprawie skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

 U C H W A Ł A Nr XLI.426.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 14:00:32 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:05:11.
uchwała XLI.425.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciePorozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu pn. „Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie ubiegamy się wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

 Uchwała Nr XLI.425.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 14:00:22 | Data modyfikacji: 2017-12-15 14:05:02.
uchwała XLI.424.2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

 

 Uchwała.XLI.424.2017.2017-12-14.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 14:00:11 | Data modyfikacji: 2018-01-09 08:37:12.
uchwała XLI.423.2017

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 Uchwała żłobki kontrola 2017r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 14:00:02 | Data modyfikacji: 2018-01-04 13:51:31.
uchwała XLI.422.2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała XLI.422.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:40:49 | Data modyfikacji: 2017-12-19 09:43:45.
uchwała XLI.421.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2018r.

 Uchwała Nr XLI.421.2017.2017-12-14.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:40:10 | Data modyfikacji: 2017-12-21 08:58:11.
uchwała XLI.420.2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.


 

 uch.WPF Nr XLI.420.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:40:00 | Data modyfikacji: 2018-01-04 11:53:10.
uchwała XLI.419.2017

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 

 Uchwała Nr XLI.419.2017.2017-12-14.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:39:49 | Data modyfikacji: 2018-01-10 12:25:15.
uchwała XLI.418.2017

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

 Niewygasające 2017korekta załącznika.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:39:38 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:53:40.
uchwała XLI.417.2017

w sprawie : wniesienia udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

 Uchwała Nr XLI.417.2017.2017-12-14.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:39:28 | Data modyfikacji: 2017-12-21 08:54:25.
uchwała XLI.416.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.

 uch.WPF Nr XLI.416.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:39:17 | Data modyfikacji: 2018-01-04 11:56:17.
uchwała XLI.415.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=282

 Uchwała Nr XLI.415.2017.2017-12-14.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:39:04 | Data modyfikacji: 2018-01-10 12:26:00.
uchwała XL.414.2017

w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 uchwała 414.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-13 15:38:06 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:40:00.
uchwała XL.413.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie.

 Uchwała Nr XL.413.17. SP 10.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 13:12:58.
uchwała XL.412.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie.


 

 Uchwała przekształcenie SP 9.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 13:07:43 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:02:59.
uchwała XL.411.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie.

 Uchwała przekształcenie SP 8.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 13:04:59.
uchwała XL.410.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie.

 Uchwała przekształcenie SP 6.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 13:01:34.
uchwała XL.409.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie.

 Uchwała przekształcenie SP 2.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:57:56.
uchwała XL.408.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie.

 Uchwała przekształcenie SP 1.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:55:09.
uchwała XL.407.2017

 

uchwała XL.407.2017

załącznik nr 1 do uchwały 407.17.

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:53:59 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:47:00.
uchwała XL.406.2017

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=847

uchwała XL.406.2017

załącznik nr 1 do uchwały 406.17.

załącznik nr 2

załącznik nr 3 do uchwały 406.17.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:53:49 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:47:34.
uchwała XL.405.2017

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Pruszków   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 uchwała XL.405.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:53:39 | Data modyfikacji: 2017-12-05 10:48:20.
uchwała XL.404.2017

wsprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp.z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul.Gordziałkowskiego 9.

 Uchwała Apotr TBS - Komorowska 19 i Zakątna 2.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:53:25 | Data modyfikacji: 2017-12-08 11:43:24.
uchwała XL.403.2017

w sprawie: wniesienia udziałów do "Centrum Kultury i Sportu" Sp.z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

 Uchwała Nr XL.403.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:53:14 | Data modyfikacji: 2017-12-06 14:19:50.
uchwała XL.402.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.

 uch WPF XL.402.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:53:03 | Data modyfikacji: 2017-12-06 14:20:41.
uchwała XL.401.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=12334

 Uchwała Nr XL.401.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:52:53 | Data modyfikacji: 2017-12-20 14:53:00.
uchwała XXXIX.400.2017

załącznik nr 1 do uchwały 400.17

 uchwała nr XXXIX.400.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:57:29.
uchwała XXXIX.399.2017

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/335/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie

Załącznik nr 1 do uchwały 399.17

 uchwała dzieląca.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:55:08.
uchwała XXXIX.398.2017

uchylająca uchwałę Nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego

 uchwała uchylająca.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:52:44.
uchwała XXXIX.397.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorzadu Województwa Mazowieckiego w 2017r.

 Uchwała.XXXIX.397.2017.2017-10-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:14:30.
uchwała XXXIX.396.2017

w sprawie:określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych.

 Uchwała Nr XXXIX.396.2017.2017-10-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:51:49.
uchwała XXXIX.395.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.

 uch.WPF NrXXXIX.395.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-07 10:46:35 | Data modyfikacji: 2017-11-10 12:44:59.
uchwała XXXIX.394.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=12335


%MCEPASTEBIN%

 Uchwała Nr XXXIX.394.2017.2017-10-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-11-07 10:44:41 | Data modyfikacji: 2017-12-20 14:52:10.
uchwała XXXVIII.393.2017

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 uchwała XXXVIII.393.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:16:56 | Data modyfikacji: 2017-10-17 15:05:15.
uchwała XXXVIII.392.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciePorozumień Partnerskich w sprawie realizacji wspólnego projektu w ramach poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Uchwała nowa.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:16:45 | Data modyfikacji: 2017-10-24 10:27:56.
uchwała XXXVIII.391.2017

Uchwała 391/2017

Gminny Program Rewitalizacji m. Pruszkowa

Załącznik nr 1 do GPR

Załącznik nr 2 do GPR

Załącznik nr 3 do GPR

Załącznik nr 4 do GPR

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:16:25.
uchwała XXXVIII.390.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.

 uchwała XXXVIII.390.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:16:14 | Data modyfikacji: 2017-10-25 10:00:31.
uchwała XXXVIII.389.2017

zmieniająca uchwałę o przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Pruszkowie przez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie.

 XXXVIII.389.17..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:15:59 | Data modyfikacji: 2017-10-17 15:00:35.
uchwała XXXVIII.388.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031

 uch.WPF XXXVIII.388.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:15:23 | Data modyfikacji: 2017-10-04 14:16:03.
uchwała XXXVIII.387.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 

 Uchwała Nr XXXVIII.387.2017.2017-09-28.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-04 13:14:44 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:07:17.
uchwała XXXVII.386.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konarzyny w 2017 r.

 Uchwała Nr XXVII.386.2017.2017-09-07.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-18 11:18:33.
uchwała XXXVII.385.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch.XXXVII.385.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:45:11 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:41:54.
uchwała XXXVII.384.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 

 

 Uchwała Nr XXVII.384.2017.2017-09-07.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-13 12:44:25 | Data modyfikacji: 2017-10-16 09:38:12.
uchwała XXXVI.383.2017

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 U C H W A Ł A Nr XXXVI.383.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:16:18 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:23:41.
uchwała XXXVI.382.2017

w sprawie przekazania skargi doKomisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 U C H W A Ł A Nr XXXVI.382.17..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:16:03 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:22:25.
uchwała XXXVI.381.2017

w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta Pruszkowa.

 uchwała XXXVI.381.17..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:15:49 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:20:59.
uchwała XXXVI.380.2017

w sprawie trybu i zasad występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Pruszkowa.

 

 

 Uchwała Nr XXXVI.380.2017.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:15:34 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:53:28.
uchwała XXXVI.379.2017

wyrażenia zgody na zawarciePorozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczącego warunków współpracy w zakresie wspólnej inwestycji jaką jest budowa doświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3142W- ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie, na skrzyżowaniach z ul. Niecałą, ul. Kraszewskiego oraz ul. Kościelną.

 31.08 uchwała_rady_miasta_pruszkow porozumienie zPowiatem.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:15:16 | Data modyfikacji: 2017-09-25 13:16:28.
uchwała XXXVI.378.2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=8367


 

 uchwała XXXVI.378.17.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:14:59 | Data modyfikacji: 2017-09-29 14:34:54.
uchwała XXXVI.377.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieUmowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego
na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).

 projekt_uchwały_E-opieka.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:14:46 | Data modyfikacji: 2017-09-27 08:53:55.
uchwała XXXVI.376.2017

 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku.

 uchwała 376.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:14:32 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:20:29.
uchwała XXXVI.375.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017r.

 Uchwała Nr XXXVI.375.2017.2017-08-31.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:14:17 | Data modyfikacji: 2017-09-26 13:06:36.
uchwała XXXVI.374.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch.XXXVI.374.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:14:00 | Data modyfikacji: 2017-09-13 10:08:12.
uchwała XXXVI.373.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9181

 Uchwała Nr XXXVI.373.2017.2017-08-31.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:11:27 | Data modyfikacji: 2017-10-16 09:38:48.
uchwała XXXVI.372.2017

w sprawie: dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta
Pruszkowa oraz przeznaczenia tych dochodów.

 Uchwała Nr XXXVI.372.2017.2017-08-31.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:11:07 | Data modyfikacji: 2017-09-26 12:54:50.
uchwała XXXV.371.2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedla Ostoja - działki ew. nr 121 i 119/2 przy ulicy Ireny.

 uchwała nr XXXV.371.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:10:41 | Data modyfikacji: 2017-10-18 15:42:24.
uchwała XXXV.370.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017r.

UCHWAŁA NR XXXV.370.2017

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:13:18 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:10:21.
uchwała XXXV.369.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch.WPF Nr XXXV.369.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:12:56 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:10:11.
uchwała XXXV.368.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXV.368.2017

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:12:32 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:10:00.
uchwała XXXIV.367.2017

w sprawie skargi na sposób załatwienia skargi przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 uchwała XXIV.367..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:42:14.
uchwała XXXIV.366.2017

w sprawie przekazania skargi doKomisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała XXIV.366.17..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:40:52.
uchwała XXXIV.365.2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Pruszków do realizacji projektu partnerskiego pt. „Lubię się uczyć” .

 Uchwała XXXIV.365.17..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:40:05 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:31:28.
uchwała XXXIV.364.2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Pruszków do realizacji projektu partnerskiego pt. „Chętni na eksperymenty”.

 Uchwała 10 1 1 - druk.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:39:49 | Data modyfikacji: 2017-08-10 11:05:16.
uchwała XXXIV.363.2017

w sprawie przystąpienia do zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026”.

 Uchwała XXXIV.363.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:39:33 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:05:41.
uchwała XXXIV.362.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciePorozumień Partnerskich w sprawie realizacji wspólnego projektu w ramach poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Uchwała Nr XXXIV.362.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:39:15 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:03:52.
uchwała XXXIV.361.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieUmowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Pruszków, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

 uchwałaXXXIV.361.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:38:32 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:12:06.
uchwała XXXIV.360.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieUmowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

 uchwała XXXIV.360.17..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:38:05 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:07:33.
uchwała XXXIV.359.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka.

 

 Uchwała.XXXIV.359.2017.2017-06-29.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:37:52 | Data modyfikacji: 2017-08-18 09:00:01.
uchwała XXXIV.358.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego.

 

 

 Uchwała.XXXIV.358.2017.2017-06-29.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:37:40 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:44:23.
uchwała XXXIV.357.2017

zmieniająca uchwałę Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.

Uchwała Nr XXXII.357.2017

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:37:28 | Data modyfikacji: 2017-07-31 09:08:18.
uchwała XXXIV.356.2017

w sprawie stanowiska dotyczącego przesunięcia tras lotów statków powietrznych, obsługiwanych przez Port Lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina znad terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej nad obszary o mniejszej gęstości zaludnienia.

 Uchwała Nr XXXIV.356.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 12:36:13.
uchwała XXXIV.355.2017

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 

 Uchwała - zniżki godzin 2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 09:53:53 | Data modyfikacji: 2017-07-31 09:07:36.
uchwała XXXIV.354.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch.XXXIV.354.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 09:53:40 | Data modyfikacji: 2017-08-28 15:14:28.
uchwała XXXIV.353.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 

 Uchwała Nr XXXIV.353.2017.2017-06-29.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-04 09:53:28 | Data modyfikacji: 2017-10-16 09:37:41.
uchwała XXXIII.352.2017

w sprawie przekazania skargi doKomisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 U C H W A Ł A Nr XXXIII.352.17docx.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:21:53 | Data modyfikacji: 2017-06-20 10:30:36.
uchwała XXXIII.351.2017

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.


 http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5929

 uchwała XXXIII.351.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:21:42 | Data modyfikacji: 2017-07-07 14:50:20.
uchwała XXXIII.350.2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska.

zał1.pdf

 Uchwała nr XXXIII.350.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:21:30 | Data modyfikacji: 2017-06-12 12:22:57.
uchwała XXXIII.349.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Ołówkowa.
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=6591

 Uchwała.XXXIII.349.2017.2017-06-01.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:21:14 | Data modyfikacji: 2017-08-09 08:34:59.
uchwała XXXIII.348.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017 r.

 Uchwała Nr XXXIII.348.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:21:01 | Data modyfikacji: 2017-06-06 14:23:14.
uchwała XXXIII.347.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uchwała XXXIII.347.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:20:47 | Data modyfikacji: 2017-06-12 12:31:17.
uchwała XXXIII.346.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 Uchwała Nr XXXIII.346.2017.2017-06-01.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:20:14 | Data modyfikacji: 2017-06-22 10:42:29.
uchwała XXXIII.346.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 

 

 Uchwała Nr XXXIII.346.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:18:48 | Data modyfikacji: 2017-09-27 13:13:37.
uchwała XXXIII.345.2017

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 U C H W A Ł A Nr XXXIII.345.17docx.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:18:32 | Data modyfikacji: 2017-06-20 10:29:09.
uchwała XXXIII.344.2017

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Pruszkowa za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za 2016 rok.

 uchwała 344.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-06 10:17:20 | Data modyfikacji: 2017-06-12 12:27:35.
uchwała nr XXXII.343.2017

w sprawie poparcia Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. w staraniach dotyczących zakwalifikowania do sieci szpitali.

 uchwała XXXII.343.17..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:27:03 | Data modyfikacji: 2017-05-11 11:27:49.
uchwała nr XXXII.342.2017

dotycząca stanowiska w sprawie wycofania z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 uchwała XXXII.342.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:26:11 | Data modyfikacji: 2017-05-11 14:36:15.
uchwała nr XXXII.341.2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.328.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 uchwała XXXII.341.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:26:00 | Data modyfikacji: 2017-05-11 14:32:10.
uchwała nr XXXII.340.2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.329.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4851

 uchwała XXXII. 340.17..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:25:49 | Data modyfikacji: 2017-05-22 15:14:54.
uchwała nr XXXII.339.2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.327.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4850

 uchwała XXXII.339.17..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:25:37 | Data modyfikacji: 2017-05-22 15:15:21.
uchwała nr XXXI.338.2017

w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

 U C H W A Ł A Nr XXXI.338.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:35:12 | Data modyfikacji: 2017-05-11 11:20:41.
uchwała nr XXXI.337.2017

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Pruszkowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 4.3   Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie, 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

 Uchwała wniosek.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:35:01 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:08:59.
uchwała nr XXXI.336.2017

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Renaturalizacja terenów rzeki Utraty w Pruszkowie poprzez ochronę i odbudowę bioróżnorodności oraz ciągłości korytarzy ekologicznych”w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury Podtyp projektu 2.4.2a Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

 Uchwała Nr XXXI.336.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:34:47 | Data modyfikacji: 2017-05-16 10:40:24.
uchwała nr XXXI.335.2017

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcieporozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż rzeki Utraty w granicach miasta Pruszkowa.


 


 


 

 Uchwała Nr XXXI.335.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:34:32 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:26:48.
uchwała nr XXXI.334.2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4849

 Uchwała Nr XXXI.334.17docx.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:34:19 | Data modyfikacji: 2017-05-23 11:58:56.
uchwała nr XXXI.333.2017

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

 

 UCHWAŁA Nr XXXI.333.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:34:06 | Data modyfikacji: 2017-07-07 14:50:56.
uchwała nr XXXI.332.2017

w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Pruszkowie przez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie.

 uchwała ws. likwidacji zakładu budżetowego_stworzenia spółki komunalnej -wersja Brzezińska.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:33:52 | Data modyfikacji: 2017-05-15 15:31:33.
uchwała nr XXXI.331.2017

w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pruszków za rok 2016”

Załącznik nr 1

 uchwała -zasoby.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:33:35 | Data modyfikacji: 2017-05-16 09:54:37.
uchwała nr XXXI.330.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Staszica II.

 staszica_2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:33:21 | Data modyfikacji: 2017-06-12 13:08:16.
uchwała nr XXXI.326.2017

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku.

 uchwała 326.17..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:33:01 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:58:20.
uchwała nr XXXI.325.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017 r.

 Uchwała Nr XXXI.325.2017.2017-04-27.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:32:48 | Data modyfikacji: 2017-05-15 13:42:40.
uchwała nr XXXI.324.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch.XXXI.324.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:32:28 | Data modyfikacji: 2017-05-11 11:00:06.
uchwała nr XXXI.323.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 

 Uchwała Nr XXXI.323.2017.2017-04-27.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:32:12 | Data modyfikacji: 2017-09-27 13:14:43.
Uchwała Nr XXXI.329.2017

w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4848


 

Uchwała Nr XXXI.329.2017

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-09 15:55:30 | Data modyfikacji: 2017-05-23 12:00:07.
Uchwała Nr XXXI.328.2017

w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Pruszkowie i obwodowych komisji do spraw referendum


 

Uchwała Nr XXXI.328.2017

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-05-09 15:53:15 | Data modyfikacji: 2017-05-10 13:05:15.
Uchwała Nr XXXI.327.2017

 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

 

Uchwała Nr XXXI.327.2017

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-09 15:50:46 | Data modyfikacji: 2017-05-23 12:00:54.
uchwała nr XXX.322.2017

w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXVII/250/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012 r.

 Uchwała Nr XXX.322.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:07:01 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:50:39.
uchwała nr XXX.321.2017

w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała XXX.321.17..docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:06:14 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:50:47.
uchwała nr XXX.320.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – Obszar III.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4846


 

 xxx_320_2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:04:55 | Data modyfikacji: 2017-06-12 12:33:38.
uchwała nr XXX.319.2017

w sprawie przenoszenia klas.

 

 Uchwała XXX.319.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:04:43 | Data modyfikacji: 2017-05-22 15:15:53.
uchwała nr XXX.318.2017

w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4241

 Uchwała 318.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:04:31 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:25:16.
uchwała nr XXX.317.2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4240

 Uchwała XXX.317.17..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:04:19 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:21:50.
uchwała nr XXX.316.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch WPF XXX.316.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:04:08 | Data modyfikacji: 2017-04-06 08:58:56.
uchwała nr XXX.315.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 Uchwała Nr XXX.315.2017.2017-03-30.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:03:57 | Data modyfikacji: 2017-05-11 11:52:20.
uchwała nr XXIX.314.2017

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2017 r.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2951

 uchwala XXIX.314.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:37:38 | Data modyfikacji: 2017-03-28 09:15:01.
uchwała nr XXIX.313.2017

o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2950

 Uchwała - zmiana statutu 2017r.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:36:42 | Data modyfikacji: 2017-03-28 09:15:38.
uchwała nr XXIX.312.2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 uchwała XXIX.312.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:36:30 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:48:54.
uchwała nr XXIX.311.2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 uchwała XXIX.311.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:36:19 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:45:46.
uchwała nr XXIX.310.2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII.247.2016 Rady Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 września 2016 r.

 uchwała XXIX.310.17..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:35:58 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:42:23.
uchwała nr XXIX.309.2017

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2949


 

 Uchwała XXIX.309.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:35:44 | Data modyfikacji: 2017-05-11 14:42:17.
uchwała nr XXIX.308.2017

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2948

 Uchwała XXIX.308. 2017.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:35:33 | Data modyfikacji: 2017-03-28 09:13:04.
uchwała nr XXIX.307.2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 uchwała XXIX.307.17.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:02:50.
uchwała nr XXIX.306.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017r.

 Uchwała Nr XXIX.306.2017.2017-03-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:02:18 | Data modyfikacji: 2017-03-07 10:32:35.
uchwała nr XXIX.305.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch WPF XXIX.305.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:02:06 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:58:08.
uchwała nr XXIX.304.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 Uchwała Nr XXIX.304.2017.2017-03-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:01:53 | Data modyfikacji: 2017-03-07 10:30:57.
uchwała nr XXIX.303.2017

w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 uchwała XXIX.303.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:01:40 | Data modyfikacji: 2017-03-13 14:42:55.
uchwała nr XXIX.302.2017

w sprawie: przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026.

Uchwała XXIX. 302.17

Załącznik nr 1 do uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:01:25 | Data modyfikacji: 2017-03-13 15:26:40.
uchwała nr XXVIII.301.2017

w sprawie : stanowiska do projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 uchwała 301.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-02-20 08:57:41 | Data modyfikacji: 2017-02-20 09:43:27.
uchwała nr XXVIII.300.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

 

 Uchwała.XXVIII.300.2017.2017-02-07.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-02-20 08:45:07 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:07:34.
uchwała nr XXVII.299.2017

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do spraw nazewnictwa ulic, placów i skwerów w mieście Pruszkowie.

 uchwała 299.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:09:13.
uchwała nr XXVII.298.2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na nieruchomościach gruntowych, położonych w Pruszkowie .

 uchwała XXVII.298.17..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:07:51 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:38:11.
uchwała nr XXVII.297.2017

w sprawie opinii dla propozycji planu Aglomeracji Pruszków w związku z projektem uchwłay Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej Aglomeracji Pruszków.

 uchwała XXVII.297.17..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:07:40 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:35:50.
uchwała nr XXVII.296.2017

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków, Gminą Miasto Piastów, Powiatem Pruszkowskim i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w zakresie wspólnej realizacji wiaduktu drogowego łączącego ul. Grunwaldzką i ul. Warszawska nad linią kolejowłą relacji Warszawa - Żyrardów w rejonie km 12+700.

 uchwała XXVII.296.17..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:07:29 | Data modyfikacji: 2017-03-13 12:31:43.
uchwała nr XXVII.295.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Akacjowa.

 

 

 Uchwała.XXVII.295.2017.2017-01-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:07:19 | Data modyfikacji: 2017-03-21 11:00:28.
uchwała nr XXVII.294.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Stalowa.

 

 

 

 Uchwała.XXVII.294.2017.2017-01-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:07:09 | Data modyfikacji: 2017-03-20 15:42:59.
uchwała nr XXVII.293.2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki.

Załącznik nr 1 do uchwały 293.17

 uchwała nr XXVII.293.2017 z 26.01.2017.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:06:55 | Data modyfikacji: 2017-03-15 10:31:21.
uchwała nr XXVII.292.2017

w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.

 

 Uchwała odpłatność za przedszkola 2017.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 10:45:54 | Data modyfikacji: 2017-02-27 12:27:32.
uchwała nr XXVII.291.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031.

 uch. Nr XXVII.291.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 10:45:18 | Data modyfikacji: 2017-01-31 15:41:13.
uchwała nr XXVII.290.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7057

 Uchwała.XXVII.290.2017.2017-01-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-27 10:45:07 | Data modyfikacji: 2017-08-29 14:59:06.
Data wprowadzenia: 2017-01-27 10:45:07
Data modyfikacji: 2017-08-29 14:59:06
Opublikowane przez: Anna Dąbroś