uchwała III.29.2018

w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta Pruszkowa.

 uchwała III.29.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-31 08:35:49.
uchwała III.28.2018

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Kopia Plan pracy Komisji Rewizyjnej 2019.pdf

 uchwała III.28.18.doc.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-31 08:34:24 | Data modyfikacji: 2019-02-04 10:02:38.
uchwała III.27.2018

zmieniająca uchwałę nr L.578.2018 z dnia 18 października 2018 r.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/564/akt.pdf

 Uchwała P&R Waryńskiego.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-31 08:33:41 | Data modyfikacji: 2019-01-16 12:09:28.
uchwała III.26.2018

zmieniająca uchwałę nr L.577.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/563/akt.pdf

 Uchwała P&R Sienkiewicza.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-31 08:33:32 | Data modyfikacji: 2019-01-16 12:10:39.
uchwała III.25.2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

 Program na 2019r.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:15:24.
uchwała III.24.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/562/akt.pdf

 uchwała III.24.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:14:37 | Data modyfikacji: 2019-01-16 12:12:21.
uchwała III.23.2018

w sprawie zmiany Statutu Miasta Pruszkowa.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/561/akt.pdf

 zmiana statutu3.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:14:22 | Data modyfikacji: 2019-01-16 12:13:17.
uchwała III.22.2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.

 Uch.WPF Nr III.22.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:14:11 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:26:17.
uchwała III.21.2018

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszkowa na 2019 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/1880/akt.pdf

 Uchwała.III.21.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:14:00 | Data modyfikacji: 2019-02-13 08:46:55.
uchwała III.20.2018

zmieniająca uchwałę nr L.569.2018 Rady Miasta pruszkowa z dnia 18 października 2018r. w sprawie wniesienia wkładów do Centrum Kultury i Sportu spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

 Uchwała.III.20.2018.2018-12-27.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:13:49 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:50:39.
uchwała III.19.2018

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie  wygasają z upływem roku budżetowego 2018.


http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/565/akt.pdf

 Niewygasające 2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:13:36 | Data modyfikacji: 2019-01-16 12:08:38.
uchwała III.18.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr III.18.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:13:24 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:24:09.
uchwała III.17.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=560

 Uchwała.III.17.2018.2018-12-27.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:13:12 | Data modyfikacji: 2019-01-11 13:24:59.
uchwała III.16.2018

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 uchwała III.16.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:12:58 | Data modyfikacji: 2018-12-31 08:29:33.
uchwała III.15.2018

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 uchwała III.15.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:12:47 | Data modyfikacji: 2018-12-31 08:27:59.
uchwała II.14.2018

w sprawie przekazania skargi doKomisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.14.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:44:56 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:00:23.
uchwała II.13.2018

w sprawie przekazania skargi doKomisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.13.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:44:42 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:57:21.
uchwała II.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

 uchwała w sprawie wynagrodzenie prezydenta.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:44:31 | Data modyfikacji: 2018-12-13 15:23:23.
uchwała II.11.2018

wsprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pruszkowa do wydawania polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.11.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:44:18 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:59:28.
uchwała II.10.2018

w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Pruszkowa do Związku Międzygminnego „Utrata”.

 Uchwala II.10.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:44:00 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:01:06.
uchwała II.9.2018

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.9.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:43:46 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:02:34.
uchwała II.8.2018

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.8.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:43:25 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:03:51.
uchwała II.7.2018

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.7.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:43:14 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:05:14.
uchwała II.6.2018

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.6.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:42:44 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:09:30.
uchwała II.5.2018

w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.5.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:42:32 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:10:42.
uchwała II.4.2018

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.4.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:42:22 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:12:00.
uchwała II.3.2018

w sprawie powołania Komisji Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała II.3.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-12 10:42:10 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:13:20.
uchwała I.2.2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała I.2.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:56:18.
uchwała I.1.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pruszkowa.

 I sesja.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:52:24 | Data modyfikacji: 2018-11-23 11:57:54.
Nowa kadencja 2018-2023
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:51:03.
uchwała L.581.2018

w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.

 uchwała L.581.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-11-05 08:54:54 | Data modyfikacji: 2018-11-05 09:22:39.
uchwała L.580.2018

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.

 

 projekt_PRUSZKOW_tytul_honorowego_obywatela_miasta wersja ostateczna 2018Rodo.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:29:58 | Data modyfikacji: 2018-11-06 11:49:35.
uchwała L.579.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10980

 

 Uchwała.L.579.2018.2018-10-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:30:34 | Data modyfikacji: 2018-11-14 13:05:49.
uchwała L.578.2018

w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10741

 UCHWAŁA L.578 (1).pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:30:23 | Data modyfikacji: 2018-11-07 15:31:28.
uchwała L.577.2018

w sprawie regulaminu parkingu działającego wm systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sinkiewicza w Pruszkowie.

 

 Uchwała L.577.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:30:14 | Data modyfikacji: 2018-11-07 15:30:55.
uchwała L.576.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego pomiędzy rzeką Żbikówką, ulicą Władysława Reymonta, ulicą Długą, ulicą Ludową, ulicą 3-go Maja i ulicą Ciechanowską - "Ludowa".

Załącznik nr 1 plan do 576

Załącznik nr 2 - analiza do 576

 1_uchwała L.576.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:30:01 | Data modyfikacji: 2018-11-05 11:21:59.
uchwała L.575.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ul. Lipową, ul. Cegielnianą i ul. Polną - "Srebrna".

Plan

Analiza

 1_uchwała L.575.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:29:31 | Data modyfikacji: 2018-11-05 11:10:55.
uchwała L.574.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - ulica Powstańców - działka ewidencyjna nr 587 i część działki ewidencyjnej nr 584/1.

zał. 1 - plan

Załącznik nr 2 - analiza do 574

 1_uchwała L.574.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:29:21 | Data modyfikacji: 2018-11-05 11:04:49.
uchwała L.573.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  - ulica Kręta - działki ewidencyjne nr 75, 76, 8 i 82 obręb 25.

zał. 1 - plan

Analiza

 1_uchwała L.573.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:29:09 | Data modyfikacji: 2018-11-05 10:58:07.
uchwała L.572.2018

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie przy ul. Jana Długosza 53.

 Uchwała L.572.18..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:28:58 | Data modyfikacji: 2018-11-05 09:24:55.
uchwała L.571.2018

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10603

 Uchwała Stypendialna 10.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:28:46 | Data modyfikacji: 2018-11-06 11:50:27.
uchwała L.570.2018

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych.

 Uchwała.L.570.2018.2018-10-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:28:21 | Data modyfikacji: 2018-11-05 10:46:59.
uchwała L.569.2018

w sprawie wniesienia udziałów do Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

 Uchwała.L.569.2018.2018-10-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:28:09 | Data modyfikacji: 2018-11-05 10:48:48.
uchwała L.568.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch. WPF Nr L.568.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:27:58 | Data modyfikacji: 2018-10-24 13:49:09.
uchwała L.567.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10739

 Uchwała.L.567.2018.2018-10-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:27:48 | Data modyfikacji: 2018-11-07 15:32:00.
uchwała XLIX.566.2018

w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała Nr XLIX.566.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:17:10 | Data modyfikacji: 2018-09-28 14:26:07.
uchwała XLIX.565.2018

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała Nr XLIX.565.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:14:20 | Data modyfikacji: 2018-09-28 14:23:18.
uchwała XLIX.564.2018

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 Uchwała Nr XLIX.564.18.docx.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:14:09 | Data modyfikacji: 2018-09-28 14:24:20.
uchwała XLIX.563.2018

w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa oraz miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego.

 uchwała nr XLIX.563.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:13:58 | Data modyfikacji: 2018-10-03 12:12:19.
uchwała XLIX.562.2018

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Pruszkowa    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 uchwała 562.18 Program współpracy.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:13:44 | Data modyfikacji: 2018-10-03 11:38:43.
uchwała XLIX.561.2018

w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa.

 Uchwała Nr XLIX.561.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:13:13 | Data modyfikacji: 2018-10-05 10:31:52.
uchwała XLIX.560.2018

w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa.

 Uchwała Nr XLIX.560.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:13:00 | Data modyfikacji: 2018-10-05 10:33:40.
uchwała XLIX.559.2018

w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa.

 Honorowe obywatelstwa.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:12:49 | Data modyfikacji: 2018-09-28 14:20:39.
uchwała XLIX.558.2018

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.351.2017 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.

 

 

 uchwała 558.18.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:12:39 | Data modyfikacji: 2018-10-01 09:39:33.
uchwała XLIX.557.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i jej Statutu.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=9571

 Uchwała.XLIX.557.2018.2018-09-27.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:12:25 | Data modyfikacji: 2018-10-09 15:48:46.
uchwała XLIX.556.2018

w sprawie nadania statutu Zespołowi Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=9410

 aktualny Statut ZTL 2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:12:14 | Data modyfikacji: 2018-10-05 14:02:46.
uchwała XLIX.555.2018

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=9522

 Statut MOK NOWY wer. ost_.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:12:02 | Data modyfikacji: 2018-10-10 09:51:09.
uchwała XLIX.554.2018

w sprawie nadania nazwy budynkowi Centrum Dziedzictwa Kulturowego.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=9521

Załącznik nr 1

 1_uchwałaCDK.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:11:53 | Data modyfikacji: 2018-10-10 09:51:38.
uchwała XLIX.553.2018

zmieniająca uchwałę XLVII.539.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta pruszkowa oraz przeznaczenia tych dochodów.

 Uchwała XLIX.553.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:11:36 | Data modyfikacji: 2018-10-03 10:05:14.
uchwała XLIX.552.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr XLIX.552.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:11:26 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:50:35.
uchwała XLIX.551.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 

 

 Uchwała.XLIX.551.2018.2018-09-27.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:11:16 | Data modyfikacji: 2018-10-09 13:10:56.
uchwała XLVIII.550.2018

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego.

 uchwała XLVIII.550.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-06 12:37:19.
uchwała XLVIII.549.2018

w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 uchwała XLVIII.549.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-06 12:35:47.
uchwała XLVIII.548.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części pasa drogowego drogi powiatowej nr 3139W (ul. Robotnicza) w Pruszkowie dla celów realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kaletniczej rozwój infrastruktury drogowej”.

 UCHWAŁA 548.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-06 12:34:53 | Data modyfikacji: 2018-09-14 14:17:59.
uchwała XLVIII.547.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części pasa drogowego drogi powiatowej nr 3135W (ul. Warsztatowa) i 3138W (ul. Długa) w Pruszkowie dla celów realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul Długiej”.

 uchwała 547.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-06 12:34:36 | Data modyfikacji: 2018-09-14 14:16:04.
uchwała XLVIII.546.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego udostępnienia przez MZDW części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Poznańskiej) w rejonie ul. Pańskiej w Pruszkowie dla celów realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej”.

 UCHWAŁA_07.08.18_Rady Miasta Pruszkow_porozumienie z MZDW.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-06 12:34:23 | Data modyfikacji: 2018-09-14 14:04:55.
uchwała XLVIII.545.2018

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Pruszków.

 

 Uchwała zmieniająca XLVIII.545.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 09:31:07 | Data modyfikacji: 2018-09-11 11:21:33.
uchwała XLVIII.544.2018

w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8640

 Uchwała obwody odrębne 2018.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:42:46 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:44:51.
uchwała XLVIII.543.2018

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Pruszków do programu "Ogólopolska Karta Seniora" - edycja Gminy Miasta Pruszków.

 uchwała XLVIII.543.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:41:43 | Data modyfikacji: 2018-09-14 14:23:33.
uchwała XLVIII.542.2018

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 

 

 Uchwała - zniżki godzin 2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:41:15 | Data modyfikacji: 2018-09-05 11:53:37.
uchwała XLVIII.541.2018

w sprawie  uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr  XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8410

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Uchwała - zmiana sieci szkół ostateczna.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:40:48 | Data modyfikacji: 2018-09-05 11:59:56.
uchwała XLVIII.540.2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Szmaragdowa.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Tekst planu _uch _XLVIII_540_2018-.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:40:05 | Data modyfikacji: 2018-10-12 14:28:19.
uchwała XLVIII.539.2018

w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa oraz przeznaczenia tych dochodów.


 

 uchwala_XLVIII.539.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:39:54 | Data modyfikacji: 2018-09-18 10:02:15.
uchwała XLVIII.538.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 Uch.WPF Nr XLVIII.538.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:39:45 | Data modyfikacji: 2018-09-05 12:23:47.
uchwała XLVIII.537.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała Nr XLVIII.537.2018.2018-08-30.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:39:19 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:29:16.
uchwała XLVII.536.2018

w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezydenta Miasta Pruszków.

 uchwała 536.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:41:53 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:44:43.
uchwała XLVII.535.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciePorozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu pn.  „Uniwersalny Profil Mieszkańca - system zintegrowanych usług obywatelskich” w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 uchwała_UPM_Pruszków.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:41:40 | Data modyfikacji: 2018-07-18 10:31:48.
uchwała XLVII.534.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie dopłat do cen biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób posiadających Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

 Uchwała nr XLVII.534.2018 .pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:41:23 | Data modyfikacji: 2018-07-18 10:35:24.
uchwała XLVII.533.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.    


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7307          

 UCHWAŁA dot. liczby zezwoleń.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:41:07 | Data modyfikacji: 2018-07-20 09:10:55.
uchwała XLVII.532.2018

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7306

 U C H W A Ł A w spr.usytuowania miejsc.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:40:50 | Data modyfikacji: 2018-07-20 09:10:12.
uchwała XLVII.531.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści obszaru miasta pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ul. Lipową.

uchwała XLVII.531.2018

Załącznik nr 1

uzasadnienie

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:40:36 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:14:32.
uchwała XLVII.530.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2018 roku.

 Uchwała Nr XLVII.530.2018.2018-06-28.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:40:24 | Data modyfikacji: 2018-07-16 12:05:42.
uchwała XLVII.529.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr XLVII.529.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:40:11 | Data modyfikacji: 2018-08-27 12:00:14.
uchwała XLVII.528.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 

 

 Uchwała Nr XLVII.528.2018.2018-06-28.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:39:52 | Data modyfikacji: 2018-07-20 09:09:35.
uchwała XLVII.527.2018

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa.

uchwała XLII.527.18

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:39:37 | Data modyfikacji: 2018-08-07 13:26:41.
uchwała XLVI.526.2018

w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 uchwała nr XLVI.526.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:38:24 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:44:09.
uchwała XLVI.525.2018

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 U C H W A Ł A Nr XLVI.525.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:34:58 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:50:28.
uchwała XLVI.524.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,  cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.


 

 UCHWAŁA NR XLVI.524.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:18:39 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:22:44.
uchwała XLVI.523.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Kasztanowej, stanowiącej cz. działki ewidencyjnej nr 421 i cz. działki ewidencyjnej nr 420/1 w obr. 0024 o łącznej pow. 75 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 UCHWAŁA XLVI.523.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:17:42 | Data modyfikacji: 2018-08-28 10:58:00.
uchwała XLVI.522.2018

w sprawie wniesienia udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

 Uchwała.XLVI.522.2018.2018-06-14.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:07:04.
uchwała XLVI.521.2018

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 U C H W A Ł A Nr XLVI.521.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:05:27 | Data modyfikacji: 2018-06-19 12:40:51.
uchwała XLVI.520.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Pruszkowa za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

 Uchwała.XLVI.520.2018.2018-06-15.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:04:35.
uchwała XLV 519.2018

w sprawie skargi na  TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.  w Pruszkowie.

 uchwala XLV.519.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:42:55.
uchwała XLV 518.2018

uchylająca uchwałę XXXIX.398.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomilińskiego.

uzasadnienie

 uchwała XLV.518.2018r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:42:32 | Data modyfikacji: 2018-05-14 14:42:34.
uchwała XLV 517.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowska.

Załącznik nr 1

uzasadnienie

Analiza

 1_uchwała XLV.517.2018 z 26.04.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:42:22 | Data modyfikacji: 2018-05-14 14:34:42.
uchwała XLV 516.2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin przy ul. Kościuszki.

 

 Uchwała.XLV.516.2018.2018-04-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:42:13 | Data modyfikacji: 2018-06-14 12:47:24.
uchwała XLV 515.2018

zmieniająca Uchwałę Nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4756

 uchwała 515.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:56:56 | Data modyfikacji: 2018-08-28 10:58:44.
uchwała XLV.514.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Polnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 198/2 w obr. 0023 o pow. 110 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 514.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:52:25 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:53:33.
uchwała XLV.513.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Grunwaldzkiej, cz. działki ewidencyjnej nr 721 w obr. 0026 o pow. 440 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 513.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:52:12 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:48:12.
uchwała XLV.512.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Platynowej, cz. działki ewidencyjnej nr 5/18 w obr. 0005 o pow. 100 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 512.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:52:01 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:46:41.
uchwała XLV.511.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Platynowej, cz. działki ewidencyjnej nr 5/18 w obr. 0005 o pow. 100 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 511.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:51:46 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:45:07.
uchwała XLV.510.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Rolniczej, cz. działki ewidencyjnej nr 93/12 obr. 0008 o pow. 290 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 510.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:51:32 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:12:26.
uchwała XLV.509.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w Pruszkowie przy ul. Siedleckiej, stanowiących
cz. działki ewidencyjnej nr 93/11 oraz cz. działki ewidencyjnej nr 93/12 obr. 0008 o łącznej pow. 250 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 509.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:51:20 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:10:18.
uchwała XLV.508.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Siedleckiej, cz. działki ewidencyjnej nr 93/12 obr. 0008 o pow. 420 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 508.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:51:06 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:08:46.
uchwała XLV.507.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy, cz. działki ewidencyjnej nr 778 w obr. 0026 o pow. 170 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 507.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:50:54 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:07:14.
uchwała XLV.506.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy, cz. działki ewidencyjnej nr 778 w obr. 0026 o pow. 170 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 506.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:50:39 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:05:46.
uchwała XLV.505.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Działkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 243/57 i cz. działki ewidencyjnej nr 233/2 z obr. 0018 o łącznej pow. 97 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 505.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:50:27 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:04:15.
uchwała XLV.504.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Poznańskiej, cz. działki ewidencyjnej nr 182/5 w obr. 0011 o pow. 120 m², na okres 1 roku oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 504.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:50:15 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:02:41.
uchwała XLV.503.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Poznańskiej, cz. działki ewidencyjnej nr 182/8 w obr. 0011 o pow. 152 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 503.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:50:01 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:59:52.
uchwała XLV.502.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 502.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:34:41 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:58:26.
uchwała XLV.501.2018

w sprawie:     wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 501.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:34:27 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:56:53.
uchwała XLV.500.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 500.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:33:57 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:55:45.
uchwała XLV.499.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 499.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:33:44 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:53:56.
uchwała XLV.498.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 498.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:33:32 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:52:22.
uchwała XLV.497.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 497.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:33:19 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:50:32.
uchwała XLV.496.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 496.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:33:05 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:48:58.
uchwała XLV.495.2018

w sprawie:     wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 400 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 495.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:32:52 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:47:27.
uchwała XLV.494.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 494.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:32:41 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:45:49.
uchwała XLV.493.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 493.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:32:25 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:44:24.
uchwała XLV.492.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 492.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:45:11 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:42:56.
uchwała XLV.491.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 491.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:44:56 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:41:19.
uchwała XLV.490.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 490.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:42:52 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:39:39.
uchwała XLV.489.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 489.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:42:37 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:37:40.
uchwała XLV.488.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 488.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:42:26 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:29:03.
uchwała XLV.487.2018

w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 487.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:42:15 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:27:21.
uchwała XLV.486.2018

 w sprawie:      wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej, cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 486.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:42:02 | Data modyfikacji: 2018-05-16 10:25:49.
uchwała XLV.485.2018

w sprawie:     wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Spacerowej,  cz. działki ewidencyjnej nr 453/4 w obr. 0027 o pow. 200 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 485.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:41:48 | Data modyfikacji: 2018-05-16 09:59:15.
uchwała XLV.484.2018

w sprawie:     wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Grunwaldzkiej, cz. działki ewidencyjnej nr 587 w obr. 0026 o pow. 125 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 484.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:41:37 | Data modyfikacji: 2018-05-16 11:43:00.
uchwała XLV.483.2018

w sprawie:     wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie przy ul. Szpitalnej, działki ewidencyjnej nr 243/2 w obr. 0023 o pow. 379 m², na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 483.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:41:24 | Data modyfikacji: 2018-05-15 12:32:36.
uchwała XLV.482.2018

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Pruszków na 2018 r.

 

 Uchwała XLV.482.2018 sezon kąpielowy, wykaz kąpielisk.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:41:07 | Data modyfikacji: 2018-06-07 09:05:26.
uchwała XLV.481.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień/umów pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty w Pruszkowie.

 uchwała 481_2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:40:55 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:50:25.
uchwała XLV.480.2018

w sprawie:wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie-II etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

 Uchwała 480.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:40:41 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:33:23.
uchwała XLV.479.2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcieporozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała 479.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:40:12 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:35:30.
uchwała XLV.478.2018

w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Pruszkowie.

 uchwała 478.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:40:01 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:39:26.
uchwała XLV.477.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków i Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Miejskich oraz firmą Nextbike Polska S.A. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Pruszkowskiego Roweru Miejskiego oraz Veturilo.

 uchwała 477.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:38:25 | Data modyfikacji: 2018-05-21 10:05:14.
uchwała XLV.476.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków i Gminą Michałowice oraz firmą Nextbike Polska Sp. z o.o. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Pruszkowskiego Roweru Miejskiego oraz Roweru Gminnego.

 uchwała 476.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:38:13 | Data modyfikacji: 2018-05-21 10:01:24.
uchwała XLV.475.2018

w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Pruszkowa na lata 2018-2022.

 strategia MRS.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:38:01 | Data modyfikacji: 2018-05-21 10:07:27.
uchwała XLV.474.2018

w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 Uchwała XLV.474.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:37:48 | Data modyfikacji: 2018-05-07 11:27:40.
uchwała XLV.473.2018

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Uchwała 473.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:37:29 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:54:13.
uchwała XLV.472.2018

zmieniająca Uchwałę Nr V.28.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.

 Uchwała zmieniająca Żłobek nr 2 zmiana statutu III 2018r._doc wersja2.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:34:52 | Data modyfikacji: 2018-05-14 14:01:42.
uchwała XLV.471.2018

zmieniająca uchwałę Nr V.27.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 1 oraz nadania mu statutu.

 Żłobek nr 1 zmiana statutu III 2018r._doc wersja 2.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:34:42 | Data modyfikacji: 2018-05-14 13:59:59.
uchwała XLV.470.2018

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII.450.2018r. Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie oraz nadania mu statutu.

 Uchwała zmieniaja w sprawie utworzenie żłobka nr 3.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:34:30 | Data modyfikacji: 2018-05-14 14:05:02.
uchwała XLV.469.2018

w sprawie "Oceny zasobów Pomocy Społecznej Miasta Pruszków za 2017 rok".

 uchwała 469.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:53:22 | Data modyfikacji: 2018-04-27 11:25:11.
uchwała XLV.468.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr XLV.468.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:52:57 | Data modyfikacji: 2018-05-08 12:18:01.
uchwała XLV.467.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 

 Uchwała.XLV.467.2018.2018-04-26.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:52:42 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:30:33.
uchwała XLIV.466.2018

w sprawie przekazania skargi doKomisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.

 XLIV.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:17:18.
uchwała XLIV.465.2018

w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 Uchwała 465.2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:38 | Data modyfikacji: 2018-04-05 12:55:12.
uchwała XLIV.464.2018

w sprawie podziału Miasta Pruszkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic    i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 Uchwała okręgi 2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:27 | Data modyfikacji: 2018-04-06 15:37:19.
uchwała XLIV.463.2018

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert. http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3607

 Uchwala 2018 - regulamin otwartego konkursu wych. przedszk._doc.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:17 | Data modyfikacji: 2018-04-09 15:15:43.
uchwała XLIV.462.2018

 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku.

 uchwała 462 kredyt 2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:16:07 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:17:08.
uchwała XLIV.461.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uchała XLIV.461.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:15:56 | Data modyfikacji: 2018-03-27 14:55:38.
uchwała XLIV.460.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała Nr XLVI.460.18..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:15:29 | Data modyfikacji: 2018-03-29 14:51:11.
uchwała XLIII.459.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1.

Załącznik nr 1

 uchwała nr XLIII.459.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:39:49 | Data modyfikacji: 2018-03-19 13:45:44.
uchwała XLIII.458.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza-Zdziarską-Brzezińskiego.

Zał. do uchwały 458.18.pdf

 1_uchwała nr XLIII.458.2018 z 1.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:24:31 | Data modyfikacji: 2018-03-19 13:36:23.
uchwała XLIII.457.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie u zbiegu ulic Parzniewskiej i Południowej.

Zał. do uchwały 457.18.pdf

 1_uchwała nr XLIII.457.2018 z 1.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:24:19 | Data modyfikacji: 2018-03-19 13:37:28.
uchwała XLIII.456.2018

w sprawie lokalizacji pomnika upamiętniająceo odzyskanie niepodległości Polski.

 uchwała 456.18.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:24:03 | Data modyfikacji: 2018-03-23 12:23:08.
uchwała XLIII.455.2018

w sprawie:    wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty w Pruszkowie.

 uchwała_zieleń Wody.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:19:23 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:41:57.
uchwała XLIII.454.2018

w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Miasta Pruszków.

 

 Ujednolicenie nazw ulic.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:17:57 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:44:18.
uchwała XLIII.453.2018

zmieniająca Uchwałę Nr V.28.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.

 Żłobek nr 2 zmiana statutu II 2018r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:17:09 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:16:37.
uchwała XLIII.452.2018

zmieniająca uchwałę Nr V.27.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 1 oraz nadania mu statutu.

 Żłobek nr 1 zmiana statutu II 2018r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:57 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:15:10.
uchwała XLIII.451.2018

zmieniająca uchwałę Nr IX.85.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25.06.2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 

 Uchwała Nw sprawie określenia odpłatności za żłobki2015r._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:41 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:45:03.
uchwała XLIII.450.2018

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie oraz nadania mu statutu.

 Uchwała utworzenie żłobka nr 3.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:27 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:12:50.
uchwała XLIII.449.2018

w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pruszkowie.

 uchwała - założenie przedszkola.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:16:12 | Data modyfikacji: 2018-03-05 09:42:06.
uchwała XLIII.448.2018

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie.

 uchwała - założenie szkoły.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:15:58 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:44:43.
uchwała XLIII.447.2018

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2542

 uchwała nieczystości.odt

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:14:34 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:45:34.
uchwała XLIII.446.2018

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2018 r.

 

 program opieki 2018_XLIII_446_2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:14:15 | Data modyfikacji: 2018-04-05 12:56:08.
uchwała XLIII.445.2018

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2541

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:13:53 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:46:16.
uchwała XLIII.444.2018

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2540

 uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:12:44 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:46:53.
uchwała XLIII.443.2018

zmieniająca Uchwałę nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2539

 OPŁATY TARGOWE.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:11:50 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:48:28.
uchwała XLIII.442.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr XLIII.442.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:11:17 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:28:13.
uchwała XLIII.441.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała Nr XLIII.441.2018.2018-03-1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:11:00 | Data modyfikacji: 2018-03-08 09:38:54.
uchwała XLII.440.2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału "Cenrtum" w Pruszkowie - Obszar I.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2840

 Uchwała.XLII.440.2018.2018-02-01.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:37:35 | Data modyfikacji: 2018-03-20 13:58:18.
uchwała XLII.439.2018

w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1414

załącznik nr 1

 Morska _ zniesienie nazwy części ulicy_.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:37:21 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:11:44.
uchwała XLII.438.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.

załącznik nr 1

 jana Długosza_ przedłużenie _ulica.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:37:11 | Data modyfikacji: 2018-02-07 13:36:54.
uchwała XLII.437.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1412

załącznik nr 1

 Wołowskiego _ ulica.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:36:57 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:12:55.
uchwała XLII.436.2018

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.


http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1555


 

 Uchwała XLII.436.18.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:12:12 | Data modyfikacji: 2018-02-27 08:21:28.
uchwała XLII.435.2018

w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.

 Uchwała 435.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:57 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:30:30.
uchwała XLII.434.2018

w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.

 Uchwała 434. 2018.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:42 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:19:08.
uchwała XLII.433.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1409

 

 
 uchwała 433.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:26 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:14:07.
uchwała XLII.432.2018

w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 Uchwała Nr 432.18- czesne 2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:09 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:52:41.
uchwała XLII.431.2018

wsprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp.z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul.Gordziałkowskiego 9.

 Uchwała 431.18..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:10:02 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:33:57.
uchwała XLII.430.2018

w sprawie: wniesienia udziałów do „Centrum Kultury i Sportu” Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie.

 CKIS- Uchwała udziały .doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:54 | Data modyfikacji: 2018-02-07 13:32:06.
uchwała XLII.429.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.

 uch.WPF Nr XLII.429.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:41 | Data modyfikacji: 2018-02-07 13:34:33.
uchwała XLII.428.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.

 Uchwała Nr XLII.428.2018.2018-02-1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:32 | Data modyfikacji: 2018-02-13 11:17:39.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:09:32
Data modyfikacji: 2018-02-13 11:17:39
Opublikowane przez: Anna Dąbroś