> Stanowisko ds. Zdrowia

Stanowisko ds. Zdrowia

Stanowisko ds. Zdrowia

Stanowisko ds. Zdrowia


Bożena Mielczarska


Pokój 22 , I piętro, tel. 22 735 87 27


Do zadań Stanowiska d/s Zdrowia należy:


1) gromadzenie i ocena informacji dotyczących potrzeb zdrowotnych mieszkańców,


2) tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia, kierowanych do wybranej grupy mieszkańców lub całej społeczności lokalnej,


3) realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia,


4) współpraca z organizacjami pozarządowymi,


5) organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania,


6) współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prawidłowego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców


7) przygotowywanie decyzji Prezydenta Miasta dotyczących prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.


 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:39:57 | Data modyfikacji: 2016-10-14 09:22:29.

Zobacz:
 Stypendia .  Stanowisko ds. Zdrowia .  Konkursy . 
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:39:57
Data modyfikacji: 2016-10-14 09:22:29
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl