> Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dowóz dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest realizowany przez gminę na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z późn. zm.).


Wnioski w sprawie transportu zbiorowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych składa się w szkole rejonowej, a uczniów pozostałych placówek w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.


Wnioski o refundację kosztów dowozu przez rodziców składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 10:34:23.
 Wniosek o dowóz indywidualny 2020.doc

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:00:06.

Zobacz:
 Wyprawka szkolna .  Stypendia szkolne .  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych .  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki .  Bezpłatne podręczniki .  Wykaz placówek oświatowych .  Dotacje dla placówek niepublicznych .  Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów .  Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków .  Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych .  Wykaz ulic należących do poszczególnych gimnazjów .  Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do pruszkowskich żłobków miejskich i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020 .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2019 r. .  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  .  Odpłatność za przedszkola .  Ponowny konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018 r. .  Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci .  Dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2018 .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2017 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2019 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2016 rok .  Dotacje dla placówek niepublicznyc .  Dotacje dla placówek niepublicznych 2020 rok . 
Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:00:06
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl