> 2017

2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 97a pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Prezydent Miasta Pruszkowa

informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pruszkowie przy ulicy Kowalika, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka ewidencyjna nr 246 z obrębu 142102_1.0015 o powierzchni
0,0904 ha.
Podział działki nr 246 z obrębu 142102_1.0015 niezbędny jest w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonej pod drogi publiczne.
Osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, mogą w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie wraz z dokumentami potwierdzającymi te prawa.
Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, Prezydent Miasta Pruszkowa może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Zgłoszenia można składać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w pokoju 75 tel. 022 735 8771.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2017-07-07 15:11:31.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2017-07-07 15:11:31
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl