2018-11-23 14:09:13
Prezydent Miasta Pruszkowa Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewsk  ...więcej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
2018-11-20 15:38:42
Szanowni Przedsiębiorcy oraz właściciele/zarządcy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z p&  ...więcej

2018-10-24 15:31:19
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sp  ...więcej

2018-10-05 08:29:46
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zamieszczony został od dnia 26.09.2018r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.  ...więcej

2018-09-28 12:36:31
Prezydent Miasta Pruszkowa Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/1  ...więcej

2018-08-13 10:34:11
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży n  ...więcej

2018-08-10 12:27:56
Prezydent Miasta Pruszkowa Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskieg  ...więcej

2018-06-15 13:59:53
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zamieszczony został od dnia 13.06.2018r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wiecz  ...więcej

2018-05-29 15:55:53
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Józef  ...więcej

2018-05-07 14:43:40
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zamieszczony został od dnia 05.04.2018r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.Bliższe informacje można uzyska  ...więcej

2018-05-07 14:40:14
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży n  ...więcej

2018-03-09 12:40:54
Prezydent Miasta Pruszkowazgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Józefa Ig  ...więcej

2018-03-09 12:34:50
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zamieszczony został od dnia 08.03.2018r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.  ...więcej

2018-02-22 14:00:41
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zamieszczone zostały od dnia 07.02.2018r. oraz 14.02.2018r na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany oraz sprzedaży   ...więcej

2018-02-02 08:56:27
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 zamieszczony został od dnia 24.01.2018r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Wszelkie info  ...więcej

2018-01-29 08:31:06
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje,że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewski  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16