> 2020
2020-04-15 13:02:08
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje, że w dniu 15.04.2020 r. na urzędowych tablicach ogłoszeń na okres 21 dni oraz  ...więcej

2020-03-02 12:02:37
Prezydent Miasta Pruszkowa Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywie  ...więcej

2020-02-17 11:46:09
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa zamieszczony został od dnia 12.02.2020r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.Bliższe informacje   ...więcej

2020-01-16 09:25:20
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kras  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl