> Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Karta informacyjna

 

 

 

Karta informacyjna nr G-8

URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
telefon: (0-22) 735 87 71, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Uchwała nr XIII/12/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Pruszkowa. (p obierz)

Wymagane dokumenty

Podanie

Oświadczenie woli nabycia lokalu

Dokument stwierdzający wejście w stosunek najmu, czyli ankieta w sprawie nabycia lokalu z TBS ”ZM”

Dowód wpłaty za wycenę lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego

Opłaty

Wpłata za sporządzenie wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego (o wysokości wpłaty wnioskodawca jest informowany w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego)

Przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego – wpłata za nabywany lokal i pierwsza opłata za nabycie prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu związanej z nabyciem prawa własności lokalu – wpłaty wnoszone na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie, pokój 42.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego

Taksa notarialna i opłaty sądowe pobierane przez Notariusza –wnoszone w dniu podpisania umowy sprzedaży lokalu.

Miejsce opłaty

Kasa Urzędu Miejskiego, pokój 42, ul.Kraszewskiego 14/16

Czas realizacji usługi

Do trzech miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 75

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Podania składane przez osoby zainteresowane nabyciem lokali nie przesądzają o uruchomieniu sprzedaży lokali w danym budynku przez właściciela nieruchomości (nieruchomość musi być przygotowana do obrotu lokalami)

Po przeznaczeniu lokali do sprzedaży najemcy są powiadamiani o możliwości nabycia lokali w budynku

W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy (np. odpis aktu małżeństwa)

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:45:15 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:16:58.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:45:15
Data modyfikacji: 2019-08-06 13:16:58
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl