> 2017
2018-01-03 08:12:39
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zamieszczony został od dnia 05.12.2017r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w formie aportu na rzecz TBS &bd  ...więcej

2017-12-18 15:11:05
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 zamieszczony został od dnia 09.11.2017r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Wszelkie info  ...więcej

2017-11-10 15:24:08
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Krasze  ...więcej

2017-10-24 15:51:40
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Krasz  ...więcej

2017-10-17 14:21:37
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został od dnia 17.11.2016r  na okres 21 dni wykaz  ...więcej

2017-10-12 15:26:15
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został od dnia 11.10.2017r na okres 21 dni wykaz nieruchomoś  ...więcej

2017-09-08 15:40:57
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprze  ...więcej

2017-09-08 15:26:14
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Krasz  ...więcej

2017-08-25 12:22:55
Prezydent Miasta Pruszkowa Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kra  ...więcej

2017-08-25 12:18:24
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 zamieszczony został od dnia 22.08.2017r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodz  ...więcej

2017-07-14 11:59:46
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 zamieszczony został od dnia 12.07.2017r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodz  ...więcej

2017-07-14 11:57:22
Prezydent Miasta Pruszkowa Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kras  ...więcej

2017-07-07 15:11:31
INFORMACJA Zgodnie z art. 97a pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości   ...więcej

2017-05-22 13:49:08
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprze  ...więcej

2017-05-09 14:36:11
Prezydent Miasta Pruszkowa Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kra  ...więcej

2017-03-30 11:41:40
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na dzier  ...więcej

2017-03-16 10:48:30
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych przetargach ustnych nieograniczonych dot.   ...więcej

2017-03-16 10:34:04
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 zamieszczony został od dnia 15.03.2017r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drod  ...więcej

2017-03-02 15:49:13
Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.  ...więcej

2017-01-26 15:16:01
Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zamieszczony został od dnia 25.01.2017r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieogra  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl