> 2019

2019

Prezydent Miasta Pruszkowa

informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został od dnia 28.06.2019r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z.o.o. w Pruszkowie .
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok.63 lub pod nr tel. 22 735-87-23 w godzinach pracy Urzędu.

Wykaz nieruchomości

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:32:11.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Nadanie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:32:11
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl