> Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa

Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON

Krzysztof Król Wywóz Nieczystości Płynnych

ul. Wojska Polskiego 123

05- 822 Milanówek

22 724 90 92

Leon Szeląg Usługi Asenizacyjne

ul. Słowikowskiego 62 A

05-090 Raszyn

22 720 33 97

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o w Pruszkowie

ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

22 758 20 63,

22 758 20 67

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-943 Warszawa

22 865 31 51

CLIPPER Sp. z o.o. Warszawa

ul. Muszkieterów 31

02-981 Warszawa

22 868 45 92

Wywóz Nieczystości Płynnych Wiesław Ozimek

ul. Mickiewicza 47

05-800 Pruszków

22 728 97 28

Wywóz Nieczystości Płynnych Sebastian Wiśniewski

ul. Zacisze 3

05-800 Pruszków

22 728 20 30

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova Sp. z o.o.

ul. Leśna 1, Józefów

05-860 Płochocin

22 722 90 05

Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

22 868 48 20

POLSUPER Sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

00-333 Warszawa

22 850 02 33

JARPER Sp. z o.o.

Kolonia Warszawska,

Aleja Krakowska 108A

05-552 Wólka Kosowska

22 756 16 16

WC SERWIS Beata Bańska

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

32 271 33 89

Wywóz Nieczystości Płynnych Marcin Jasiński

ul. Mickiewicza 47

05-800 Pruszków

 

ALFA Partner Kamil Wójcik 

ul. Kasprowicza 88 m. 50

01-949 Warszawa

730 108 108

SIR-COM Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski

ul. Krasickiego 65

05-500 Nowa Iwiczna

22 723 89 59,

22 723 85 81

WEKOM Paweł Węgrowski

ul. Zatylna 5

05-555 Tarczyn

 

P.H.U. Rafał Wall

Domaniewek 34

05-840 Brwinów

506 501 602
Usługi Asenizacyjne Andrzej Wall

Domaniewek 21

05-840 Brwinów

22 729 71 29

501 143 899

Wywóz Nieczystości Płynnych Nowakowski Wiesław

ul. Średnia 22

05-822 Milanówek

22 724 94 22

501 372 478

TOI-TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

804 204 204

mToilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5

03-231 Warszawa

800 000 800

 

 

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:39:20 | Data modyfikacji: 2019-06-07 11:44:13.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej .  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną  . 
Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:39:20
Data modyfikacji: 2019-06-07 11:44:13
Opublikowane przez: Dorota Ziętek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl