> Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od własccieli nieruchomości  na terenie miasta Pruszkowa prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

Imię i nazwisko

lub nazwa przedsiębiorcy

Adres przedsiębiorcy

NIP

REGON

Numer rejestrowy

JARPER Sp. z o.o. 

Kolonia Warszawska

Al. Krakowska 108A

05-552 Wólka Kosowska

123-09-50-562

17434857

1

„BYŚ”

Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

118-009-43-15

11773311

2

FIRMA RUTKOWSKI

Tadeusz Rutkowski   

 

ul. Rzewuskiego 50

05-800 Pruszków

534-100-13-16

010019090

3

SIR-COM

Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

Stanisław Zajączkowski

ul. Krasickiego 65

05-500 Nowa Iwiczna

123-006-05-78

010064570

4

P.P.H.U. LEKARO

Jolanta Zagórska

Wola Ducka 70

05-408 Glinianka

532-120-34-65

13288815

5

  Agencja Ochrony Środowiska

EKOPARK

P. Stanger i Wspólnicy Sp. J.

 

ul. Gen. Okulickiego 4

05-500 Piaseczno

1230884670

013176861

6

Jacek  Kwiatkowski

PHU JAR–JAN

 ul. Magnacka 4/94

02-496 Warszawa

534-194-65-60

142606698

7

MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

758-211-70-04

551318936

10

.

.

.

.

.

.. ..

..

..

..

SUEZ POLSKA Sp. z o.o

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

526-00-29-173

10395344

13

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

5272391342

15314451

14

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

534-00-16-439

16137494

15

PARTNER Sp. z o.o.

 ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

524-27-02-748

 42239828

 16 

FCC Polska Sp. z o.o.

 ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 676-21-57-648

 357190739

 17

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

728-01-32-515

11089141

18

„Partner” Dariusz Apelski

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

762-151-06-69

130851332

19

P.U. HETMAN Sp. z o.o.

 Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

522-25-30-190

16270951

20

Eko-Hetman Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 50

05-830 Nadarzyn

534-234-14-74

140734417

21

Mazowiecka Higiena Komunalna

Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 180

04-464 Warszawa

524-10-65-736

11776048

23

Aminex Sp. z o.o.

Wólka Grodziska 33

05-825 Grodzisk Mazowiecki

529-16-56-422

15222430

24

Zakład Zieleni Sp. z o.o.

ul. Kozielska 4/38

01-163 Warszawa

113-24-01-297

15428462

29

Adam Mulik

ul. Leszka 29

05-230 Kobyłka

 

125-018-57-74

10438958

34

Fagus Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

527-284-39-25

140929925

35

Auto Mobility Łukasz Kukiełka

ul. Mickiewicza 16

05-091 Ząbki

125-10-06-070

141842646

36

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:24:29 | Data modyfikacji: 2020-02-10 08:29:22.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa .  Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa .  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów .  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe na terenie miasta Pruszkowa .  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .  Informacja dla właścicieli budowli i budynków zawierających azbest .  Plan usuwania wyrobów zawierających azbest .  Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa .  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ewidencja kąpielisk .  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej . 
Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:24:29
Data modyfikacji: 2020-02-10 08:29:22
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl