> Zameldowanie w drodze decyzji

Zameldowanie w drodze decyzji

Karta informacyjna WOM-6

URZĄD MIASTA

PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
22  735 87 96, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Zameldowanie  w drodze decyzji

 

Podstawa prawna

Art.31  ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1397).

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, dokumenty dot. stanu prawnego lokalu i o przebywaniu w nim.

Opłaty

10zł. - Kasa Urzędu Miejskiego, pokój 20

Czas realizacji usługi

W ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa , ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pok. nr 5

tel. 22  735 87 96

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Wojewody w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Na decyzję organu odwoławczego można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

O dokonaniu zameldowania lub wymeldowania w drodze decyzji organ gminy rozstrzyga, jeśli zgłaszane dane budzą wątpliwości.

 

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:16:59 | Data modyfikacji: 2019-10-28 14:09:54.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:16:59
Data modyfikacji: 2019-10-28 14:09:54
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl