> Kwalifikacja Wojskowa

Kwalifikacja Wojskowa

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30
grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji
wojskowej w 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.


INFORMACJA dotycząca przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Pruszkowa

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:32:40 | Data modyfikacji: 2020-02-10 10:36:23.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2020-02-10 10:32:40
Data modyfikacji: 2020-02-10 10:36:23
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl