> Kwalifikacja Wojskowa 2017

Kwalifikacja Wojskowa 2017

                                                                      INFORMACJA


                       dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Pruszkowa.


W dniach od 27 lutego do 07 marca 2017r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie miasta Pruszkowa (kwalifikacja dla powiatu pruszkowskiego będzie trwała do 24 marca 2017r.).


 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:


 - mężczyźni urodzeni w roku 1998


 - mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie mają ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej


Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej ma obowiązek przedstawić:


 - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości


 - fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy


 - dokumentację medyczną (w przypadku posiadania).


 Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie


w Pruszkowie, ul. Hubala 5


Spółdzielczy Dom Kultury


 Telefon Komisji : 696 992 514  (od dnia 27.02.2017r.)


Telefon U.M. Pruszków: (22) 735-87-96  (do dnia 24.02.2017r.   i  od dnia 08.03.2017 r.)

 

Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska | Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:24:38 | Data modyfikacji: 2017-02-23 12:19:59.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego .  Zamiana lokali  .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa 2017 .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zgromadzenia publiczne .  Zbiórki publiczne . 
Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:24:38
Data modyfikacji: 2017-02-23 12:19:59
Opublikowane przez: Elżbieta Wałachowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl