> Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Karta informacyjna WOM-5

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

22 735 87 14, 22 735 87 93, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz.2137)

Wymagane dokumenty

1/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  (wniosek poniżej)

2/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć     (wniosek poniżej)

3/ Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych    (wniosek poniżej)

4/ Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek poniżej)

5/ Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   (oświadczenie poniżej)

Opłaty

opłata - według ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - j.w.

Czas realizacji usługi

do 1 miesiąca

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich I Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Pruszkowie , ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 46 tel. 22 735 87 14, 22 735 87 93

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Odbiór zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić w jednej z form :

- osobiście przez wnioskodawcę

 

 

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2016-03-03 14:03:35 | Data modyfikacji: 2019-11-13 11:58:49.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2016-03-03 14:03:35
Data modyfikacji: 2019-11-13 11:58:49
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl