> Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

  

Karta informacyjna WOM-2

URZĄD MIASTA Pruszkowa
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
     (0-22) 735 87 14 , 22 735 87 93, 22 735 87 94

fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018r. poz.647)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

Wniosek CEIDG-1 pobierz ze strony: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e  

Opłaty

Nie podlega opłacie

Czas realizacji usługi

Nie później niż w dniu roboczym, następującym po dniu otrzymania wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich I Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Pruszkowie,

Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 46 tel. 22 735 87 14, 22 735 87 94, 22 735 87 93

Tryb odwoławczy

 

Uwagi

Wypełniony wniosek należy złożyć:

- osobiście w budynku Urzędu Miasta  ul.Kraszewskiego 14/16 pok.46 ;

- wysłać przesyłką rejestrowaną (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) na adres wybranego Urzędu Gminy, z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, poświadczonym przez notariusza.

Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest wydruk z systemu teleinformatycznego CEIDG

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:37:21 | Data modyfikacji: 2019-10-29 09:21:38.

Zobacz:
 Dopisanie do rejestru wyborców .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .  Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej .  Wydawanie lub wymiana dowodu osobistego .  Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych .  Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy .  Zaświadczenie o zameldowaniu z akt ewidencji ludności .  Kwalifikacja Wojskowa  .  Zgromadzenia publiczne  .  Zameldowanie w drodze decyzji .  Statystyka mieszkańców wg wieku i płci .  Zbiórki publiczne .  Działalność gospodarcza .  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:37:21
Data modyfikacji: 2019-10-29 09:21:38
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl